Afspraken met gemeente en politie

Maak afspraken met gemeente en politie

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van klanten of publiek is het goed om afspraken te maken met de politie en gemeente, bij voorkeur samen met winkels in de omgeving (winkelcentrum, winkelstraat). Door systematische informatieuitwisseling tussen alle partijen (politie, gemeente, winkelgebied) kan de veiligheid vergroot worden en ontstaat een efficiënte samenwerking.

Instrumenten:
Meer informatie over Keurmerk Veilig Ondernemen

Tips

Pak veiligheid in uw winkelgebied gezamenlijk aan. Zeven tips!

 1. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak tegen winkelcriminaliteit te komen in een winkelgebied.
   
 2. Maak afspraken met de gemeente dat leveranciers en waardetransporteurs dicht genoeg bij uw winkel kunnen komen.
   
 3. Licht werknemers voor, zodat zij weten wanneer zij de politie in moeten schakelen om escalatie te voorkomen en de situatie voor alle klanten zo veilig mogelijk te houden.
   
 4. Zorg dat de politie de plattegrond van het winkelgebied en van grote winkels heeft.
   
 5. Werk samen met winkeliers in een helder af te bakenen winkelgebied (niet te groot met duidelijke grenzen)
   
 6. Zorg voor commitment bij alle betrokken partijen
   
 7. Stel gezamenlijk een lokale projectleider/voorzitter aan.

Duidelijke afspraken met de politie geven werknemers steun in moeilijke omstandigheden. Er wordt voorkomen dat werknemers teveel verantwoordelijkheid nemen in situaties waarvoor zij niet opgeleid zijn. Samenwerking vanuit de gezamenlijke winkeliers in een winkelgebied biedt in meer situaties voordelen. Met het KVO wordt het thema veiligheid allround aangepakt. Het veiligheidsgevoel van werkgevers, medewerkers en het winkelend publiek neemt toe.