Afspraken over alleen werken

Maak afspraken over alleen werken

Basismaatregelen zijn maatregelen waarmee een goede basis gelegd wordt voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden in de winkel, zeker als deze maatregelen in combinatie met elkaar worden genomen. Zij gelden als praktijknorm en worden in principe economisch en praktisch haalbaar geacht voor iedere onderneming binnen de branche. Met deze maatregelen wordt voldaan aan de doelvoorschriften in de Arbowet en het Arbobesluit. De werkgever mag in plaats daarvan andere maatregelen nemen, als deze ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. 

Voorkom alleen werken in een winkel zoveel mogelijk.
Als alleen werken onvermijdelijk is, maak dan goede afspraken over:

 • pauzes ( bijvoorbeeld: bordje op de deur, winkel afsluiten)
 • toiletbezoek
 • opening en sluiting (bijvoorbeeld: afspraken met de buren)
 • kassabeheer tijdens het helpen van de klant in de winkel (afsluiten en regelmatig afromen)
 • leveranties

Tips

Neem voorzorgsmaatregelen. De volgende tips kunnen helpen:

 1. Maak gebruik van een winkelbel, zodat u altijd weet wanneer er iemand binnenkomt.
   
 2. Even een boterham eten? Zorg dat u vanaf één plek de hele winkel kunt overzien.
   
 3. Laat leveranciers zich altijd via de vooringang melden.
   
 4. Zet nooit de achtervolging in, ook al gaat een dief er met spullen vandoor (dit geldt overigens ook als er niet alleen gewerkt wordt).
   
 5. Kijk of het mogelijk is om samen met collega-winkeliers de winkel te openen en te sluiten.
   
 6. Tel geld alleen als de winkel is afgesloten.
   
 7. Er zijn hulpmiddelen aanwezig om snel alarm te slaan en hulp in te roepen, bijvoorbeeld met een telefoon en een lijst met telefoonnummers in geval van nood.
   
 8. Maak afspraken met buurwinkels om bij elkaar een oogje in het zeil te houden.