Sleutelbeleid uitvoeren

Voer een sleutelbeleid

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

Maak afspraken over het sleutelbeleid. Mogelijke onderdelen:

  • Wijs bij voorkeur twee personen aan die de sleutel mogen hebben van de toegangsdeuren en de kluis. Zij zijn op de hoogte van de eventuele alarmcode. Let erop dat niemand anders de sleutel en/of alarmcode heeft.
  • Laat geen sleutels zitten in vitrines, deuren en kluizen.
  • Maak een keuze of de kluissleutels gedurende winkeltijden in het pand aanwezig zijn.
  • Afspraak over hoe om te gaan met de kluis.

Hierbij kan de werkgever kiezen uit diverse maatregelen:

  • Zorg ervoor dat de kluissleutels - in ieder geval overdag - op een vaste plaats liggen. Eist een overvaller onder dreiging van geweld de sleutel, dan weet iedereen die te liggen. ­
  • Kiest u ervoor geen kluissleutel in het pand te hebben gedurende winkeltijden? Maak dit bekend met een voor klanten zichtbare sticker bij de winkelingang.
  • Kies voor een tijdvertraging op de kluis en maak dit bekend met een voor klanten zichtbare sticker bij de winkelingang.
  • Verstrek geen codes en sleutels aan uitzendkrachten.
  • Gebruik sleutels die moeilijk na te maken zijn en alleen op identificatie bij de oorspronkelijke fabrikant zijn na te bestellen.

Tip

De personen die de sleutels hebben zijn voldoende in staat en ervaren om deze taak te kunnen uitoefenen. Laat de winkelmanager bij voorkeur niet de sleutels in bezit hebben. Hij of zij is namelijk het eerste doelwit van veel overvallers.