Basisafspraken omgaan met geld

Maak basisafspraken over het omgaan met geld

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Maak afspraken en zet die op papier over hoe om te gaan met het geld in de winkel.

Aanwijzingen voor de afspraken:

 • Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is, door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het stimuleren van het gebruik van elektronische betaalmiddelen (pinnen of chippen), ook bij kleine bedragen;
  •  ­een afroomkluis bij de kassa waarin grote coupures direct kunnen worden opgeborgen;
  • het regelmatig afromen van de kassa en wegstoppen in een kluis met tijdslot of tijdvertraging, buiten de winkelruimte.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat klanten er niet te makkelijk bij kunnen en in kunnen kijken.
 • Tel geld in een aparte, af te sluiten ruimte of in een afgesloten winkel, waarbij u niet zichtbaar bent voor klanten en voorbijgangers.
 • Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis maar stort het dagelijks af bij de bank.
 • Zorg voor veilig geldtransport door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het inschakelen van professioneel geldtransport (eventueel georganiseerd samen met buurtwinkeliers);
  • variatie in tijdstip, route en wijze van vervoer;
  • transport en afgifte van het geld door meer personen;
  • houd bij alleen-transport een mobiele telefoon binnen handbereik en blijf tijdens het transport in gesprek met een collega of een ander.

Tips

Maak afspraken en communiceer. Twee tips!

 1. Voor professioneel geldtransport kunnen afspraken worden gemaakt met omliggende winkels.
   
 2. Communiceer het beleid rondom geldbehandeling. Neem in uw huishoudelijk reglement op dat het beleid rondom geldbehandeling vertrouwelijke informatie is.