Beleid openen en sluiten winkels

Hanteer een beleid over het openen ensluiten van winkels

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Maak afspraken voor het openen en sluiten van de winkel.

 • Open en sluit de winkel bij voorkeur met z’n tweeën.
 • Laat de winkel alleen openen of sluiten door voldoende opgeleide en ervaren medewerkers.
 • Iets niet in orde bij het openen van de winkel of constateert u verdacht gedrag in de directe omgeving? Loop of rijd dan door en waarschuw de politie.
 • Controleer voor het sluiten of er niemand in de winkel is achtergebleven.
 • Controleer of u veilig de winkel kunt verlaten. Let op verdachte personen die zich bij de winkel ophouden. Treft u bij het verlaten van de winkel een verdachte situatie aan? Ga dan terug naar binnen, sluit de deur en waarschuw de politie.
 • Wees extra alert bij invallende duisternis. De meeste overvallen vinden plaats in de ‘donkere’ maanden oktober t/m maart.
 • Voorkom vaste routines (om te voorkomen dat overvallers gemakkelijk kunnen anticiperen).

Tips

Maak afspraken en voorkom misbruik

 • Maak afspraken met de buren voor opening en sluiting als u of de werknemer alleen werkt.
   
 • Behandel het draaiboek vertrouwelijk om misbruik te voorkomen.