Alarmmiddelen gebruiken

Gebruik alarmmiddelen

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

  • Er zijn hulpmiddelen in de winkel aanwezig om alarm te kunnen slaan en snel hulp te kunnen inroepen in geval van ongewenst gedrag en agressie.
  • Er wordt altijd een telefoon beschikbaar gesteld en een lijst met nood-telefoonnummers ligt op een voor iedereen bekende plek

Tip

Als u gebruik maakt van een mobiele telefoon: zorg dat de telefoon altijd opgeladenis en over beltegoed beschikt.