Voorlichting over veiligheidsrisico's

Geef alle werknemers voorlichting over veiligheidsrisico's

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Iedere werknemer, vast of tijdelijk, krijgt voorlichting over de veiligheid in en om de winkel. Zij weten na de voorlichting welke veiligheidsrisico’s er zijn en welke maatregelen zij nemen om die risico’s te hanteren. Er is bij de voorlichting – voor zover van toepassing – speciaal aandacht voor:

  • opening en sluiting van de winkel
  • sleutelbeheer
  • kassabeheer
  • geldbeleid
  • huisregels
  • geldbehandeling
  • cameratoezicht en alarminstallatie

Tip

Werk iedere werknemer in en geef voorlichting. Herhaal de voorlichting periodiek.