Meld en registreer agressie-incidenten

Meld en registreer agressie-incidenten

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

Registreer agressie-incidenten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers aantasten. Spreek met elkaar af wanneer iets een incident is dat geregistreerd wordt.

Tips

 1. Voer een registratiesysteem in en stimuleer werknemers om incidenten te melden.
   
 2. Bevorder een cultuur waarin werknemers zich veilig genoeg voelen om incidenten te melden en weten waarvoor incidentenregistratie gebruikt wordt.
   
 3. Het is een wettelijke verplichting van werkgevers om ernstige incidenten (ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood) binnen 24 uur te melden bij de Arbeidsinspectie.
   
 4. Gebruik de registratie ook voor het vastleggen van strafbare feiten. Gebruik die voor overleg met de politie over de preventie en aanpak van criminaliteit. 
   
 5. Maak afspraken met politie en omliggende winkeliers over het doen van aangifte.