Maatregelen tegen verdachte

Neem gepaste maatregelen tegen een verdachte

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

Maatregelen zijn afhankelijk van de situatie:

  • een waarschuwing (agressie en geweld); 
  • een aanhouding (bij diefstal of huisvredebreuk);
  • aangifte doen bij de politie (strafbare feiten);
  • een winkelontzegging;
  • een (collectief) winkelverbod.

Instrument:

Tip

Maatregelen moeten in verhouding staan tot het gedrag. Daarnaast moeten ze uitvoerbaar en te handhaven zijn.

05-10-2021