Bespreek agressie en ongewenst gedrag

Bespreek agressie en ongewenst gedrag met medewerkers

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Het gestructureerd bespreken van agressie en ongewenst gedrag, veiligheidsgevoelens en incidenten met de werknemers, bijvoorbeeld in werkoverleg of functioneringsgesprekken.

Het bespreken draagt bij aan de verbetering van de veiligheid- en opvangmaatregelen. Door een incident te bespreken kan gekeken worden naar hoe het ontstaan is en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden; hoe gereageerd is en of daar nog verbeteringen in mogelijk zijn; wat gedaan is aan nazorg en of dit in de toekomst anders moet. De bespreking is ook bedoeld als mogelijkheid om met elkaar te leren en steun te geven.

Tips

  1. Houd regelmatig werkoverleg in de winkel.
  2. Bevorder het ‘leren’ aan de hand van incidenten.