Consumentenrecht in food en non-food

 • Wat is consumentenrecht?

  Het consumentenrecht beoogt de consumenten te beschermen bij de aankoop van producten in de (web)winkel. De wettelijke regels zijn vastgesteld door de EU en inmiddels zijn alle 17 lidstaten in hun nationale wetgeving opgenomen. De bedoeling is de consument een volwaardige (rechts)bescherming te geven ten opzichte van professionele verkopers. Het consumentenrecht is dwingend van aard. Dat wil zeggen dat iedere afspraak of overeenkomst met een consument, waarin het consumentenrecht geheel of ten dele terzijde wordt gesteld, ongeldig is. De consument kan zich dus ten alle tijden op het consumentenrecht beroepen, ook als hij ervoor getekend heeft dat het consumentenrecht niet van toepassing is.

 • Wat is een consument?

  Een consument is altijd een fysieke persoon die handelt als particulier. Een rechtspersoon (BV,NV, vereniging, stichting) kan dus nooit een consument zijn in de zin van het consumentenrecht. In veel gevallen is het voor de ondernemer niet duidelijk of de koper handelt als consument, of in het kader van een bedrijf. In twijfelgevallen wordt snel aangenomen dat de koper consument is en zich dus kan beroepen op het consumentenrecht.
  Als de klant iets besteld via e-mail met een bedrijfslogo, of vraagt om een factuur op naam van een bedrijf, dan is sprake van een Business-to-Business (B2B) transactie. Het consumentenrecht is dan niet van toepassing. Een klant die zich beroept op het consumentrecht is een consument. De ondernemer moet bewijzen dat de klant bij de aankoop handelde namens een bedrijf.

  Hierna wordt de particuliere consument steeds aangeduid als “koper” en de ondernemer/winkelier als “verkoper”. De verkoper is dus niet de fysieke persoon in de winkel, de verkoopmedewerker, maar de onderneming van de winkel. Verkoopmedewerkers vertegenwoordigen in het verkoopgesprek de ondernemer/winkelier. Hun uitspraken, handelingen, toezeggingen etc. aan de koper, gelden als uitspraken, handelingen en toezeggingen van de ondernemer/winkelier.

 • Food en non-food

  Hoewel het consumentenrecht geldt voor alle transacties die door particuliere consumenten in winkels worden gesloten, speelt dit rechtsgebied in mindere mate in de foodbranche. Dat heeft uiteraard te maken met de relatief geringe aanschafprijs van de diverse producten, ten opzichte van non-food producten. Een gebrek in een foodproduct is niet snel een discussiepunt. Over smaak valt niet te twisten en als een koper terugkomt omdat een product een vreemde smaak heeft of er misschien anders uitziet dan hij gewend is, kan dat maar beter snel opgelost worden door de koper een nieuw product te verstrekken.
  Dat geldt uiteraard bij alle consumentenklachten. De ondernemer (food en non-food) moet steeds een (commerciële) afweging maken hoe hij een klacht afhandelt. Een koper kan soms met onredelijke klachten komen. Toch kan het dan beter zijn om de klacht te accepteren en op te lossen.
  Het onderwerp “productaansprakelijkheid” wordt hieronder ook behandeld. Hoewel dit onderdeel uitmaakt van het aansprakelijkheidsrecht en niet van het consumentenrecht, is het wel een belangrijk rechtsgebied in de verhouding koper/verkoper. Dat geldt zowel voor het food- als het non-food segment.

 • Webwinkels/Fysieke winkels: verschillende regels

  Er gelden specifieke regels als de koper koopt via een webwinkel (in juridische termen spreken we dan van “koop op afstand”) of als hij koopt buiten de reguliere verkoopruimte. Deze laatste situatie doet zich voor bij aankopen op straat, maar dus ook wanneer de winkelier een kraam heeft tijdens de jaarlijkse braderie. Bij aankopen buiten de reguliere verkoopruimte kunt u ook denken aan verkoop bij de klant thuis, op zijn werk of tijdens beurzen. Het belangrijkste verschil betreft het zogenaamde “herroepingsrecht”. Dit recht heeft de koper alleen als hij iets koopt in een webwinkel. Het geldt dus uitdrukkelijk niet voor aankopen in de fysieke winkel. Voor meer informatie klik op “herroepingsrecht”.

Advies

Is er een discussie met een klant (particulier of bedrijfsmatige klant) over een garantiekwestie en komt u er samen niet uit? Dan kan Vakcentrum Bedrijfsadvies u helpen. Vakcentrum Bedrijfsadvies is bereikbaar via 0348 – 41 97 71 of  advies@vakcentrum.nl.