Zo werkt het niet, campagne voor een betere WAB

Het Vakcentrum maakt zich, met een groot aantal andere brancheorganisaties, grote zorgen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB. Met name de flexibiliteit die voor werkgevers én werknemers in de detailhandel zo belangrijk is, wordt in hoge mate bedreigd.

Logo zo werkt het niet

De gezamenlijke organisaties zijn de campagne ‘Zo werkt het niet’ gestart om nog eens te wijzen op de bezwaren tegen het wetsvoorstel. De digitale campagne start op dinsdag 11 december. Op 11 december wordt ook een manifest overhandigd aan de leden van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Persbericht Vakcentrum

Lees hier het persbericht van het Vakcentrum.

Inzet van de campagne is het aanpassen van de WAB op minimaal de volgende punten:

  1. Geen hoge ww-premie voor seizoenswerk of voor scholieren en studenten
  2. Geen transitievergoeding vanaf dag 1
  3. Behoud van enige flexibiliteit rond oproepovereenkomsten

Ondernemers wijzen op belang van flexibiliteit

In de campagne wijzen ondernemers uit verschillende sectoren op het grote belang van flexibiliteit in de personeelsinzet en daarmee op de nadelen van de WAB. Namens de detailhandel komt Vakcentrumlid Harold van Velzen (Plus Van Velzen, Lopik) aan het woord.

Hieronder zijn statement:

De WAB probeert een probleem op te lossen dat er niet is.

Goed inzetbare arbeidskrachten zijn voor een supermarkt de grootste zorg, waarmee veel kosten gemoeid zijn. Met dat gegeven plannen supermarkteigenaren als Harold van Velzen vaste en tijdelijke krachten slim in. Continu balancerend tussen pieken en dalen in de winkel, wensen van de medewerkers en onvoorziene omstandigheden.

“Het is altijd goed om te kijken waar het beter kan op de arbeidsmarkt”, meent Van Velzen. “Maar dan moet de oplossing ook wel iets toevoegen aan de praktijk. Naast 39 vaste medewerkers heb ik 77 tijdelijke krachten in dienst die parttime en op oproepbasis werken. Dan moet je denken aan scholieren, studenten, herintredende moeders en 65-plussers. Die willen niet elke week hetzelfde aantal uren draaien. Een scholier wil in vakanties meer werken, terwijl onze herintredende moeders dan juist thuis willen zijn voor de kinderen. Een student heeft op zijn beurt weer tentamenperiodes die veel tijd vergen. Nu hebben we de vrijheid om dit in goed overleg met elkaar op te lossen. Daar komen we altijd uit! De WAB zou dus een probleem oplossen dat er niet is. Het creëert er eerder een. Als ik hun een contract van 15 uur moet aanbieden, zit iedereen eraan vast. Daar komt bij dat ik in de kerstperiode minimaal 20% meer omzet heb dan normaal. Dan ben ik blij dat er een vaste groep gemotiveerde mensen inzetbaar is. Zij helpen ook met het opvangen van ziekte van het vaste personeel. Nu moet ik dat straks vier dagen van tevoren al aanmelden. Maar weet jij vier dagen van tevoren dat je ziek wordt? Ook financieel is het geen feest. Ik heb doorgerekend dat alleen al de hogere WW-premie leidt tot 3,5% meer loonkosten. Door dit soort regels zullen minder kleinere, lokale supermarkten het hoofd boven water kunnen houden.”

Manifest en meer informatie

Lees meer statements en het manifest op de campagnesite: www.zowerkthetniet.nl

Campagnevideo