Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4765- Speelgoedwinkels" gebruikt.

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

. 2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 636 644 621
Omzet per m2 WVO 2.767 2.818 2.614
Omzet per FTE 205.345 200.686 196.718
Omzet per werkzame persoon 117.479 114.636 112.853

Aantal winkels naar type winkelgebied

. 2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 993 961 936
- Hoofdwinkelcentra 662 640 620
- Ondersteunende winkelcentra 206 199 183
- Verspreide winkels 108 106 113
- Grootschalige concentraties 17 16 20

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied

. 2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 228 220 222
- Hoofdwinkelcentra 149 143 143
- Ondersteunende winkelcentra 41 40 38
- Verspreide winkels 16 15 17
- Grootschalige concentraties 22 21 25
Bron: Locatus
 
. 2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 230 229 237
- Hoofdwinkelcentra 226 224 230
- Ondersteunende winkelcentra 197 203 205
- Verspreide winkels 145 143 151
- Grootschalige concentraties 1.323 1.309 1.241

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm

. 2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 993 961 936
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 520 505 496
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 33 32 33
- Niet samenwerkende ondernemers 440 424 407

Winkelketens en formules 2017

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
BART SMIT TOP 1 TOYS INTERTOYS
GAMES WORKSH . .
TOYCHAMP . .
TOYS XL .