Preventie

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie, verhoogt de arbeidsproductiviteit en verbetert de prestaties van medewerkers.

Werknemer met schulden of loonbeslag

Een werknemer met geldproblemen heeft impact op uw bedrijf. Zorgen over schulden kunnen leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Misschien leggen schuldeisers beslag op het salaris van uw werknemer. Dat heet loonbeslag of 'derdenbeslag'. Als werkgever moet u daaraan meewerken. En een bedrag inhouden op het salaris van uw medewerker. U kunt dan met de deurwaarder te maken krijgen. Pak signalen van geldzorgen bij personeel daarom tijdig op.

Herken personeel met schulden

Werknemers met schulden verzwijgen vaak hun problemen. Ze gebruiken hun energie om zo normaal mogelijk te doen op het werk. Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer geldproblemen heeft. Bijvoorbeeld:

 • stress
 • concentratieverlies
 • regelmatig kort ziekteverzuim
 • vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld
 • niet meedoen aan sociale activiteiten

Soms zijn grote levensgebeurtenissen de oorzaak van financiële problemen. Denk aan een scheiding of het overlijden van een partner. Herken problemen door schulden in een vroeg stadium en bespreek het met uw werknemer. Iemand die zich tijdig bij de schuldhulpverlening meldt, kan zijn problemen sneller oplossen.

Gebruik de Signaaltool financiele problemen

Met deze tool herkent u snel signalen die er op kunnen wijzen dat een medewerker worstelt met schulden.

Meer informatie vindt u hier.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om ervoor te zorgen dat iedere werkgever een concreet arbobeleid voert, zijn bedrijven verplicht om een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in huis te hebben. Aan de hand van de RI&E kan dan een Plan van Aanpak (PvA) worden gemaakt. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn daarnaast verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen.

Iedere werkgever met personeel is verplicht om een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Aan de hand van deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in het bedrijf voorkomen en een Plan van Aanpak (PvA) maken. De RI&E moet op schrift aanwezig zijn in een organisatie en de medewerkers moeten die RI&E ook kennen.

Het Vakcentrum heeft een online tool die u helpt bij het opzetten van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E), klik hier voor de online tool RI&E Levensmiddelendetailhandel (let op, u kunt hiervoor niet de inloggegevens van de Vakcentrumwebsite gebruiken, u mag een nieuwe gebruiker registreren). Het programma leidt u door een vragenlijst waarmee u zelf gevaren en risico's inventariseert. Aan het eind van het programma heeft u een evaluatie in handen dat een prima basis is voor uw plan van aanpak.

Arbo-abonnement

Arbozorg is belangrijk, maar in de praktijk is het vaak lastig om aan alle eisen te voldoen. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot een hoge boete. Daarom helpt het Vakcentrum leden met een supermarkt, foodspecialiteitenwinkel en biologische speciaalzaak met het uitvoeren van de RI&E en het opleiden van een preventiemedewerker. Helemaal gratis! Andere ondernemers kunnen tegen een bijdrage aan deze dienst deelnemen. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en PvA. Meer informatie en aanmelden, ga naar de pagina cursus Arbo professionalisering.

Informatie over arbeidsomstandigheden voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u meer informatie over o.a. onderstaande onderwerpen over arbeidsomstandigheden.

 • Arbobeleid
 • Jeugdigen en snijmachines
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

Relevante producten en tools