Preventie

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie, verhoogt de arbeidsproductiviteit en verbetert de prestaties van medewerkers.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om ervoor te zorgen dat iedere werkgever een concreet arbobeleid voert, zijn bedrijven verplicht om een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in huis te hebben. Aan de hand van de RI&E kan dan een Plan van Aanpak (PvA) worden gemaakt. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers beschikken na het volgen van deze cursus over een valide Risico Inventarisatie en Evaluatie en hebben aan hun wettelijke plicht voldaan. 

Met deelnemers uit bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt een afspraak gemaakt voor een wettelijk verplichte toetsing op locatie. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige of de Arbo-dienst.

Iedere werkgever met personeel is verplicht om een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Aan de hand van deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in het bedrijf voorkomen en een Plan van Aanpak (PvA) maken. De RI&E moet op schrift aanwezig zijn in een organisatie en de medewerkers moeten die RI&E ook kennen.

Werknemer met geldzorgen (schulden of loonbeslag)

Een werknemer met geldproblemen heeft impact op uw bedrijf. Zorgen over schulden kunnen leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Misschien leggen schuldeisers beslag op het salaris van uw werknemer. Dat heet loonbeslag of 'derdenbeslag'. Als werkgever moet u daaraan meewerken. En een bedrag inhouden op het salaris van uw medewerker. U kunt dan met de deurwaarder te maken krijgen. Pak signalen van geldzorgen bij personeel daarom tijdig op.

Herken personeel met geldzorgen

Werknemers met schulden verzwijgen vaak hun problemen. Ze gebruiken hun energie om zo normaal mogelijk te doen op het werk. Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer geldproblemen heeft. Bijvoorbeeld:

  • stress
  • concentratieverlies
  • regelmatig kort ziekteverzuim
  • vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld
  • niet meedoen aan sociale activiteiten

Soms zijn grote levensgebeurtenissen de oorzaak van financiële problemen. Denk aan een scheiding of het overlijden van een partner. Herken problemen door schulden in een vroeg stadium en bespreek het met uw werknemer. Iemand die zich tijdig bij de schuldhulpverlening meldt, kan zijn problemen sneller oplossen.

Gebruik de Signaaltool financiele problemen

Met deze tool herkent u snel signalen die er op kunnen wijzen dat een medewerker worstelt met schulden.

Meer informatie vindt u hier.

Wilt u uw medewerkers de helpende hand bieden klik dan hier

Relevante producten en tools

 

05-10-2021