Ziekte & Re-integratie

Ziek zijn is voor niemand prettig. Niet voor de medewerker, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een medewerker door ziekte langere tijd uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld waar werkgevers én medewerkers zich aan moeten houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Wet Verbetering Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet u als ondernemer uw medewerkers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. De CAO voor het Levensmiddelenbedrijf kent een aanvulling op deze minimale wettelijke loondoorbetalingsverplichting. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Informatie over ziekte en re-integratie voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u meer informatie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

  • Minder dan twee jaar arbeidsongeschikt
  • Langer dan twee jaar arbeidsongeschikt
  • Wet BeZaVa
  • Eigen risicodragerschap Ziektewet / WGA
  • Stimuleren van re-integratie

Vakcentrum ZorgPortaal

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. En als ondernemer heeft u er de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheden bij gekregen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? En heeft u behoefte aan begeleiding bij ziekte en re-integratie? Sluit u dan aan bij Vakcentrum ZorgPortaal. Lees verder

SVServicecenter (SVS)

Leden van Vakcentrum die gebruikmaken van de dienstverlening van SVS voor controle en verzuimbegeleiding van hun zieke werknemers hebben in week 23 een e-mail ontvangen van SVS met nieuwe inloggegevens voor https://svservicecenter.verzuimexpert.nl.

Via die website logt u in bij SVS voor uw ziek- en hersteldmeldingen. 

Relevante producten en tools