Vragen uit de praktijk

Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. De juristen en bedrijfseconomen zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde praktijkvragen.

Stappenplan bij diefstal door personeel

Honderdtachtig uur werkstraf. Dat hoorde een medewerker wegens diefstal van € 45.000 bij haar werkgever onlangs tegen zich eisen. Wij gaan niet in op deze beperkte strafeis, maar brengen graag nog eens duidelijk voor het voetlicht hoe om te gaan met diefstal door personeel.

Verdenkt een ondernemer een werknemer van diefstal, dan is het belangrijk bewijs te vergaren. Bij direct bewijs (denk aan camerabeelden) kan de medewerker in principe op staande voet worden ontslagen. >> Advies

Langdurig gratis parkeren op privéterrein winkel. Mag dat?

Naast onze supermarkt ligt een middelgrote parkeerplaats. Deze is bedoeld voor klanten die bij ons komen winkelen. Dat staat ook duidelijk op de bordjes bij de parkeerplaats. Toch zie ik steeds vaker ‘vreemde’ auto’s die hier urenlang geparkeerd staan. Ik vermoed dat ze afkomstig zijn van personen die een dagje naar de stad gaan en gratis willen parkeren. Op loopafstand van onze winkel bevindt zich namelijk een uitgebreid winkelcentrum en voor andere parkeerplaatsen moet worden betaald. Kan ik iets doen tegen de langdurig geparkeerde auto’s op ons parkeerterrein? >> Antwoord

Doorwerken na de pensioenleeftijd. Nieuwe arbeidsovereenkomst of niet?

In onze winkel werkt een medewerker die na zijn pensioenleeftijd bij ons in dienst is gebleven. Vanwege bedrijfsomstandigheden wil ik na een jaar echter afscheid nemen van deze medewerker. Maar hij claimt dat na de AOW-gerechtigde leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst is ontstaan, die niet kan zomaar kan worden opgezegd. Zijn argument: in zijn arbeidsovereenkomst was bepaald dat de overeenkomst van rechtswege zou eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarna doorgaan betekent naar zijn mening dus een nieuwe arbeidsovereenkomst, die niet nog eens op grond van de wet wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gemakkelijk kan worden opgezegd. Als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, dan gelden volgens de medewerker dus de gewone opzegregels en is toestemming nodig van het UWV of moet de kantonrechter het contract ontbinden. Heeft hij gelijk?  >> Antwoord

Dief bekent, maar gaat vrijuit

Een tijdje terug heb ik een winkeldief betrapt op het stelen van tien dure flessen wijn. Vanzelfsprekend heb ik aangifte gedaan bij de politie. Tot mijn verbazing heeft het Openbaar Ministerie echter besloten om de dief niet te vervolgen. Hoe kan dit? >> Antwoord

Ontslag op staande voet 

Ik vermoed dat één van mijn medewerkers geld en producten wegneemt uit de winkel. Uit de camerabeelden valt dat echter niet goed op te maken. Kan ik overgaan tot ontslag op staande voet? En wat moet ik dan doen? >> Antwoord

Onderhoud van gehuurd bedrijfspand

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het bedrijfspand dat ik huur? >> Antwoord

Ontslag bij verdenking strafbaar feit

Kan ik een medewerker ontslaan die wordt verdacht van een strafbaar feit dat buiten het werk is gepleegd? >> Antwoord

Huur- en franchiseovereenkomst

Eindigt de huurovereenkomst automatisch als de franchiseovereenkomst eindigt? >> Antwoord

Wet flexibel werken

Ik heb gehoord dat er een wet is die medewerkers het recht geeft om hun werktijden aan te passen. Klopt dat? >> Antwoord

Wet werk en zekerheid

Heeft u antwoorden op mijn vragen over ketenregels, ontslag en ontslagvergoeding? >> Antwoorden

Aanpassing arbeidsuren bij flexibel contract

Heeft een werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst recht op een verhoging van de arbeidsuren? En mag een werkgever de arbeidsuren bij een flexibel contract aanpassen naar beneden? >> Antwoorden

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Ik heb gehoord dat er sinds 1 januari 2015 nieuwe verlofregels gelden. Klopt dat? >> Antwoord