Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona-actua 4

18-03-2020 10.00 uur

 

Noodmaatregelen

Het kabinet heeft gisteren haar noodmaatregelen gepresenteerd. Op verschillende punten is aan onze wensen tegemoet gekomen. De majeure belemmeringen van de WAB zijn weggenomen. Verder wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om soepeler uitstel aan te vragen van de betaling van diverse belastingen; wordt ondernemers de mogelijkheid geboden (onder voorwaarden) om een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen; worden zelfstandige ondernemers extra ondersteund en is er een verruiming van de regeling voor garantie op ondernemersfinanciering.

Het pakket aan noodmaatregelen kunt u nalezen op onze website.

Discussie wordt momenteel onder andere nog gevoerd over meer flexibiliteit wat betreft de winkelopenstellings- en bevoorradingstijden en lokale regelgeving. Hierover zal op korte termijn meer duidelijkheid komen.

Gemeentelijke maatregelen

Naast de maatregelen van de Rijksoverheid nemen ook gemeenten maatregelen Zo zijn er diverse gemeenten die overwegen om de OZB-belasting die normaliter deze maand geïnd zou worden uit te stellen.

Diverse gemeenten (zoals Deventer, Ridderkerk en Dordrecht) hebben het verzoek tot uitstel van gemeentelijke belastingen gehonoreerd.

 

Actuele informatie steeds op de website


De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

 

Vragen? Neem contact op.


Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004