Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 23

06-04-2020

 

NOW-regeling vanaf vandaag open!

Vanaf vandaag kan een aanvraag worden ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanochtend spraken we ondernemers die al voor 09.00 uur de NOW-aanvraag de deur uit hadden gedaan en dat ging gelukkig vlekkeloos.
Op de site van het Vakcentrum vindt u een checklist met gegevens die u voor het aanvragen nodig heeft.


Verruiming openingstijden supermarkten Goede Vrijdag

Wij ontvangen veel vragen over openstelling op Goede vrijdag. De winkeltijden worden door de gemeente bepaald. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten om op Goede Vrijdag (10 april 2020) verruiming van de openingstijden toe te staan tussen 19.00 en 22.00 uur. Dit om, gezien de verwachte drukte, de bezoekers beter te kunnen spreiden. In de Winkeltijdenwet staat nu dat de winkels op Goede Vrijdag om 19.00 uur moeten sluiten. Gemeenten hebben echter de bevoegdheid langere openingstijden toe te staan. De VNG adviseert gemeenten die hierin positief besluiten om, vanuit het oogpunt van handhaving, ook politie en boa’s te informeren. Heeft u vragen over de winkeltijden, neem dan contact op met uw gemeente, met verwijzing naar het advies van de VNG.


Franchisewet blijft op prioriteitenlijst Tweede Kamer

De franchisewet is een van de weinige wetsvoorstellen die nog voor de zomer in de Tweede Kamer worden behandeld. Het advies om het voorstel niet voor te zomer te behandelen is vandaag, tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, gewijzigd in 'voor de zomer behandelen'.

De voorzitter van de Tweede Kamer had, mede met het oog op de corona-crisis, gevraagd het aantal te behandelen wetsvoorstellen ten zeerste te beperken. De prioriteitenlijst zoals door het ministerie van Justitie en Veiligheid was aangeleverd was in haar ogen te uitgebreid.

Het Vakcentrum heeft steeds aangedrongen op een snelle behandeling van het wetsvoorstel.


Vandaag in de krant: ook supers vragen steun!

Vandaag staat in het AD en een groot aantal regionale dagbladen een artikel met commentaar van Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten, over het vertekende beeld dat alle supermarkten een topomzet zouden draaien. Dat is beslist niet overal het geval; een supermarktondernemer vertelde 60% minder klanten te hebben. Dus ook in de supermarkten en foodspecialiteitenwinkels gaat het niet overal goed. Om die reden houdt het Vakcentrum steeds het pleidooi dat ook supermarkten en foodspeciaalzakengebruik moeten kunnen maken van de diverse steunregelingen.

Eerder resulteerde een succesvolle lobby van onder andere het Vakcentrum ertoe dat diverse non-food branches gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004