Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 27

15-04-2020

 

Overleg NOW in Tweede Kamer  
Gisteren was er in de Tweede Kamer een overleg met minister Koolmees over onder andere de NOW-regeling. Het Vakcentrum heeft via MKB-Nederland aandacht gevraagd voor de problemen die onder meer seizoensbedrijven en werkmaatschappijen ondervinden bij het aanvragen van de NOW.

Seizoensbedrijven
Voor seizoensbedrijven zegde de minister gistermiddag toe op zoek te gaan naar oplossingen buiten de NOW om. De loonkostenvergoeding uit de NOW wordt nu berekend op basis van de loonsom in januari en de omzet over het hele vorige jaar. Juist seizoensbedrijven, zoals winkels op recreatieterreinen of in toeristische gebieden, hebben in januari weinig of geen mensen in dienst en komen door die gemiddelde omzet in de knoei.

Concernproblematiek
Minister Koolmees heeft in het overleg toegezegd dat hij gaat zoeken naar oplossingen voor de problematiek rond de werkmaatschappijen. Nu kan het gebeuren dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW - die tot 90% van de loonkosten kan vergoeden - omdat de omzetdaling van het concern als totaal niet groter is dan 20%, terwijl de betreffende werkmaatschappij vrijwel stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Juist bij grotere (mkb) bedrijven kunnen zo onbedoeld toch banen op de tocht komen te staan, of moeten vestigingen gedwongen sluiten.

Dit speelt tevens bij winkels! Veel supermarkten exploiteren in winkelstrips ook andere winkels, onder andere om de leefbaarheid van het winkelgebied in stand te houden. Het is niet acceptabel dat een ondernemer met een kledingzaak wel steun krijgt bij omzetverlies, maar een ondernemer met een supermarkt én een kledingzaak niet.

Koningsdag en 5 mei

Vanwege de gevolgen van het coronavirus worden de openbare vieringen van Koningsdag in Nederland afgelast. Wij hebben gewacht op een beslissing van de overheid om Koningsdag niet als feestdag aan te wijzen. Dat is niet gebeurd. Veel leden vragen ons of ingevolge de CAO Levensmiddelenbedrijf, Koningsdag op 27 april 2020 een feestdag met toeslagen is of niet.

Wij hebben op dit moment geen feitelijke gronden om aan te kunnen nemen dat Koningsdag een andere status zou moeten krijgen dan in de cao is bepaald. De toeslag voor het werken op maandag 27 april a.s. (en voor de goede orde ook 5 mei) zal daarom ongewijzigd van kracht zijn.

Het hoofdbestuur is van mening dat het niet verstandig is wanneer de leden een andere invulling geven aan de cao en vraagt hen juist nu om zekerheid en duidelijkheid te geven aan de medewerkers.

Voor de goede orde berichten wij u dat wanneer van overheidswege alsnog een andere, nieuwe datum van vieringen in 2020 zou worden aangewezen, wij dan met de vakbonden in overleg zullen treden over de status van die dag en zullen wijzen op het feit dat de werkgevers tijdens Koningsdag en 5 mei de cao hebben gevolgd en de toeslagen conform de cao hebben uitbetaald.

Financiering volgens BMKB-C loopt (te) stroef

We verwachten een dezer dagen cijfers van de banken, maar de signalen die we van ondernemers krijgen, wijzen erop dat het nog steeds niet goed loopt met de BMKB-C. En die signalen komen niet alleen bij ons binnen, zoals u eerder ook in de Telegraaf kon lezen.
Ook bij het kabinet komen klachten binnen en neemt het ongeduld toe. Banken moeten nu ‘leveren’ en als de regels hen daarbij in de weg zitten, dan moet er aan die regels iets gebeuren. We horen ook dat met name kleinere kredieten niet of uiterst moeizaam worden verstrekt. Meld uw ervaringen aan ons via reactie@vakcentrum.nl, dan kunnen wij dat doorgeven.
Morgen staat het onderwerp financiering ook op de agenda van het overleg van MKB Nederland met het kabinet. MKB Nederland pleit onder andere voor een 100 procent borgstelling voor kredieten tot € 500.000,- (zoals ze dat in Duitsland ook kennen) en voor een langere looptijd voor de GO-c regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering).

Coronacalculator veel geraadpleegd

Ook veel Vakcentrumleden hebben de afgelopen dagen de Coronacalculator geraadpleegd. De calculator is vorige week donderdagavond gelanceerd en stelt ondernemers in staat te berekenen in hoeverre zij een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen van de overheid en wat dit betekent voor hun financiële positie. De ‘tool’ wordt op basis van ervaringen en actuele ontwikkelingen verder verfijnd en uitgebreid. Klik hier om naar de coronacalculator te gaan.

Anderhalvemetereconomie

Aan het mogelijk maken van de anderhalvemetereconomie - aan de hand van protocollen - is ook het afgelopen Paasweekeinde achter de schermen bij de overheid druk gewerkt. Elke branche en iedere ondernemer zal zich hierop moeten voorbereiden. Voor onze achterban is dat al voor een deel gebeurd: bekijk hier de Protocollen Verantwoord winkelen op onze website.

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum stond in haar telefonische vergadering gisteren onder andere stil bij de gevolgen die dit voor de inrichting van onze winkels zal hebben. Wij houden dit punt op de agenda, omdat het beter is zelf met ideeën uit de praktijk te komen, dan iets opgelegd te krijgen door de overheid.

Reminder: verbreding TOGS vanaf vandaag open

Vorige week meldden wij u dat mede dankzij de lobby van het Vakcentrum meer bedrijven van de TOGS-regeling gebruik kunnen maken. Daardoor werden aan de lijst onder andere diverse SBI-codes in food toegevoegd. Indien uw bedrijf onder een van de SBI-codes uit de ‘verbrede’ lijst van 7 april valt, dan kunt u zich vanaf vandaag bij de RVO aanmelden voor de eenmalige gift van € 4.000,- om de eerste vaste lasten te kunnen betalen. Winkels in non-food die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen dit ook nog steeds doen. U kunt hier nakijken waaraan u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS. De lijst met SBI-codes, inclusief de aanvullingen, vindt u hier. De volledige lijst van branches die aanspraak kunnen maken op de regeling, is te lezen op de site van de RVO.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Logo_socialmedia_Facebook Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Logo_socialmedia_Instagram Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Logo_socialmedia_LinkedIn Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Logo_socialmedia_Twitter Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004