Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

11-05-2020
Corona Actua 38

 

Helft winkeliers heeft geen afspraken over huur

De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een (gedeeltelijke) opschorting gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt. Dit blijkt uit een uitvraag bij de achterban van koepelorganisatie Detailhandel Nederland, waaraan ook het Vakcentrum een bijdrage heeft geleverd.

Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt dienen te worden over korting of kwijtschelding. Retailers vinden dat de pijn van deze zware crisis moet worden verdeeld.

Onderhandelingen lopen uitermate stroef

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote, internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan.

Door het gebrek aan afspraken komt alle pijn terecht bij de Nederlandse winkeliers die op dit moment vechten om hun hoofd boven water te houden.

Vervolg Steunakkoord

Voor eind mei gaan huurders, verhuurders, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Vereniging van Banken weer aan tafel om het vervolg op het Steunakkoord te bespreken, om structurele oplossingen te bieden. Er is enorm veel onzekerheid over de toekomst. Veel winkeliers vragen zich af hoe de gemaakte afspraken afgehandeld en opgevolgd worden. Kwijtschelding is hierbij voor veel winkeliers een belangrijke voorwaarde om continuïteit van bedrijfsvoering te kunnen bewerkstelligen. Het is de bedoeling dat eind mei een vervolg van het Steunakkoord wordt getekend.

U vindt hier de tekst van het Steunakkoord zoals dat eerder werd afgesproken en de volledige lijst met vragen en antwoorden. U vindt op onze website ook een voorbeeldbrief die u naar uw verhuurder kunt sturen om uitstel of kwijtschelding van huur te vragen.

Voorschot subsidie praktijkleren: loket opent eind mei

In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren, voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn, dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Voorschot voor periode tot 16 maart 2020

U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Wel definitieve aanvraag indienen

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. Aanvragen van de subsidie kan via de site van www.rvo.nl. Voor een aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004