Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

14-05-2020
Corona Actua 40

 

Mondmaskers en btw

Het Vakcentrum heeft samen met het CBL met succes ervoor gepleit dat mondmaskers niet worden verplicht bij het bezoek aan winkels. De verplichting geldt evenmin voor het winkelpersoneel. Onze leden en hun medewerkers werken immers al weken, en als eerste sector, in de anderhalvemetereconomie. Naar omstandigheden werkt het prima. Dit nieuwe normaal is door ons vastgelegd in het document Verantwoord Doorgaan, dat u hier kunt inzien.

Het gebruik van mondmaskers door medewerkers is niet wenselijk, mede omdat het ten koste kan gaan van de aandacht om 1,5 meter afstand te houden tussen klanten en medewerkers.

Het kabinet heeft besloten dat reizigers met het openbaar vervoer vanaf 1 juni verplicht zijn een niet-medisch mondmasker te dragen. De overheid zal geen mondmaskers gaan verstrekken en geeft aan dat mensen die zelf kunnen maken of kopen bij de reguliere verkoopkanalen. Daarmee zijn mondmaskers een regulier commercieel product, waarvoor ondernemers de keuze hebben deze al dan niet te verkopen. Er is aan de overheid wel verzocht om kwaliteitsrichtlijnen vast te stellen waaraan niet-medische mondmaskers dienen te voldoen. Tot op heden heeft het Ministerie van VWS hier, ondanks herhaald verzoek, geen antwoord op gegeven. Zodra hier duidelijkheid over komt, laten wij dit weten.

Op dit moment is de verkoop van mondkapjes belast met 21% btw. Enkele lidstaten hebben aangekondigd hun btw-tarief op onder andere mondkapjes te verlagen, in verband met de bestrijding van de coronacrisis. Naar aanleiding hiervan hebben de Tweede Kamerleden Omtzigt en Van der Berg Kamervragen (2020Z07036) gesteld of hiertoe ook mogelijkheden zijn in Nederland.

Het kabinet heeft besloten om met ingang van 25 mei 2020 tot 1 september 2020, het nultarief toe te zullen passen op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Er zal bij de aanschaf van mondkapjes in de komende maanden dus geen btw meer in rekening worden gebracht. De bedoeling van deze maatregel is om voor consumenten die met het OV reizen, mondkapjes goedkoper te maken. Toepassing van het nultarief betekent overigens dat de verkoper zijn recht op aftrek van voorbelasting behoudt.

Belevering winkels

Met vertegenwoordigers uit de transportsector is gesproken met minister Cora van Nieuwenhuizen. De minister is verzocht de huidige versoepeling van de rij- en rusttijdenregeling voor chauffeurs te behouden in de periode na 1 juni 2020. Dit geeft de winkeliers extra ruimte in deze bijzondere tijd.

Ook is de minister gevraagd bij de VNG aan te dringen om de huidige verruiming van de venstertijden voor laden en lossen bij de winkels ook na 1 juni het geval te laten zijn, aangezien het meer flexibiliteit geeft. Dit is een bevoegdheid van de individuele gemeenten waarin de VNG adviseert.

Bezorgbusjes

De minister is eveneens een oplossing gevraagd voor het geval twee chauffeurs in de cabine willen/moeten plaatsnemen. Een aantal Vakcentrumleden werkt normaliter met bezorgbusjes met twee chauffeurs. De minister gaat bij de RDW na of een tussenschot uitsluitsel kan bieden. De minister blijft aandacht vragen voor het respectvol behandelen van (internationale) chauffeurs. Het moet voor hen mogelijk blijven gebruik te maken van sanitaire voorzieningen. Het Vakcentrum heeft een Engelstalige poster over de beschermingsmaatregelen die in de winkel tegen corona worden ingezet. U kunt die hier downloaden.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004