Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

29-05-2020
Corona Actua 47

 

Let op sluitingstermijnen steunpakket 1

Wilt u nog gebruik maken van de steunmaatregelen uit het eerste noodpakket houd dan rekening met de sluitingstermijnen.

U kunt nog tot en met 5 juni aanspraak maken op de NOW over maart, april en mei 2020 volgens de huidige regelingen, zo is op de site van het UWV te lezen. Een aanvraag voor TOGS volgens de huidige regeling kan volgens de RVO nog tot en met 26 juni 17.00 uur worden ingediend.

Op onze website vindt u een overzicht van de diverse regelingen.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Vakcentrum Bedrijfsadvies,
tel.: (0348) 41 97 71.

Noodpakket 2.0 aangepast: termijn verlengd, bedrag tegemoetkoming verhoogd

Tijdens de bespreking van het vervolg-noodpakket gisteren in de Tweede Kamer werd duidelijk bleek dat het kabinet een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd.

Zo wordt de steun met een maand verlengd tot 1 oktober. De tegemoetkoming voor de vaste lasten is meer dan verdubbeld, van maximaal 20.000 euro naar 50.000 euro.

De ontslagboete wordt, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet geschrapt. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig werknemers ontslaan en daarvoor niet in overleg treden met de bonden en de ondernemersraad (zoals wettelijk verplicht) moeten 5 procent boete betalen over de hele ontvangen loonsom.

De ministers van SZW, Financiën en EZK hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen in het Noodpakket coronamaatregelen (Noodpakket 2.0). Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Het betreft de volgende regelingen:

  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) aan te vragen vanaf 6 juli.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, aan te vragen vanaf medio juni. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
  • Corona Overbruggingsleningen.
  • Fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden.

Ter behoud van banen en het ondersteunen van bedrijven verhoogt het kabinet de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar € 50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. Hierin is verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW-regeling.

In de NOW wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd. Deze "ontslagboete" geldt niet als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), óf er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

De diverse regelingen worden nog verder uitgewerkt. Wij houden u via de Corona Actua en onze website op de hoogte.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004