Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

04-06-2020
Corona Actua 48

 

Afspraken over huur vastgelegd in Steunakkoord 2.0

Na weken van onderhandelingen tussen de retailsector en de vastgoedsector is het Steunakkoord 2.0 tot stand gekomen. Het biedt met name de retailers handvatten om tot afspraken met verhuurders te komen. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Afspraken blijven echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Veelal zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken.

De overeenkomst is door een groot aantal partijen ondertekend. Vastgoedorganisaties geven aan dat inmiddels het overgrote deel van de verhuurders deze afspraken nakomt.

Heeft u een omzetdaling van meer dan 20% gehad, maar toch volledige huur betaald, dan adviseren wij u het gesprek met uw verhuurder aan te gaan. U kunt verwijzen naar het steunakkoord en om een passende regeling vragen.

Heeft u vragen over het steunakkoord of wilt u advies of ondersteuning in uw contact met de verhuurder neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl

Lees hier meer over het steunakkoord en de gemaakte afspraken.

Eerste hulp bij de transitie van centrum- en winkelgebieden

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. Deze transitie kent meerdere fases. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en de Retailagenda hebben een raamwerk ontwikkeld met per fase instrumenten om aan de slag te kunnen.

Lees hier meer over de ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’.

Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf vandaag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro).

Lees meer over de diverse steunmaatregelen.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004