Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

02-07-2020
Corona Actua 54

 

Versoepeling, noodverordening en protocollen

 

Per 1 juli zijn de corona-regels door de overheid versoepeld. We zijn van een intelligente ‘lock down’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Wat betekent dit voor winkels? En wat betekenen de protocollen en noodverordeningen nog in deze nieuwe situatie?

1,5 meter blijft de norm

1,5 meter blijft de norm. Die norm is dan ook vastgelegd in de noodverordeningen. Iedereen wordt geacht 1,5 meter afstand te houden en kan door ook op aangesproken worden.

Noodverordeningen

De aanwijzingen van het Kabinet worden ‘vertaald’ in noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.

Voor winkels blijft gelden dat winkels open mogen mits er maatregelen worden getroffen ten aanzien van hygiëne en er maatregelen wordt getroffen waardoor aanwezigen altijd afstand kunnen houden.

Deze regels zijn opgenomen in de noodverordeningen. Hier kunt u dus op aangesproken worden. Er staat echter geen verdere uitwerking van deze regels. U kunt er dus zelf op een voor uw geschikte wijze invulling aan geven.

Protocollen

Vroeg in de crisis zijn de aanwijzingen van de overheid ook vertaald in winkelprotocollen. Een set regels en richtlijnen voor ondernemers en klanten. Met deze protocollen werd bereikt dat winkels open konden blijven. Bovendien bieden de protocollen duidelijkheid voor de klanten, de uitgangspunten zijn immers in alle winkels gelijk.

Binnen de achterban van het Vakcentrum hebben de protocollen -  met enkele hick ups - goed gefunctioneerd. De protocollen wijken ook niet sterk meer af van de ‘basis’regels zoals door de overheid opgesteld. In veel gevallen is het protocol een uitwerking van deze regels op de winkelvloer.

Het protocol is in feite een toevoeging aan uw huisregels. Dat betekent dat iedere klant die uw winkel betreedt zich aan de regels met houden (dat houdt wel in dat u die regels duidelijk bij de entree moet communiceren).

U kunt uw klanten dus ook aanspreken op het naleven van de regels uit het protocol, net als uw huisregels.

In twee situaties zien we – nog steeds – toenemende vragen. Hoe om te gaan met proeverijen en hoe om te gaan met winkelmandjes/winkelwagens?

Proeverijen

In het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ (o.a. voor foodspecialiteitenwinkels) wordt aangegeven niet in te zetten op beleving. In het licht van de wijzigingen per 1 juli interpreteren we deze zinsnede soepeler. Cruciaal is de 1,5 meter.

Het nieuwe advies luidt:

“Samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen mogen in de winkel worden geplaatst, mits de 1,5 meter afstand en acht kan worden genomen en maximale hygiëne kan worden geborgd.”

De invulling enigszins subjectief. Eén schaal met gepelde pinda’s waar elke klant in mag graaien lijkt minder voor de hand te liggen dan een schaal met kaas aan prikkertjes waarbij het advies gegeven wordt om de prikkertjes na afloop in de afvalbak te werpen. Wat voor u en uw klanten acceptabel is, kunt u zelf beoordelen.

In het protocol ‘Verantwoord doorgaan, de 1,5 metereconomie in de retail’(voor supermarkten) komt het onderwerp ‘proeverijen’ niet aan de orde.

Winkelmandjes/winkelwagens schoonmaken?

In het protocol voor supermarkten (‘verantwoord doorgaan’) wordt ingezet op  'Maximaal 1 klant per 10 m2 Verkoop Vloer Oppervlakte (VVO) in de winkel. De belangrijkste maatregel gericht op 1,5 meter afstand houden is het beperken van het aantal klanten in de winkel. Winkels kunnen dit op verschillende manieren monitoren en reguleren, bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen of fysiek met een winkelwagen- en/of winkelmandquotum.'

Ook hier gaat het om adviezen die u naar eigen inzicht kunt invullen. Het aanbieden van een winkelwagen of mandje is niet verplicht. Cruciaal is nu dat u maatregelen neemt om te garanderen dat uw klanten 1,5 meter afstand tot elkaar en tot uw medewerkers kunnen houden.

Met betrekking tot de reiniging van winkelwagens is het protocol voor supermarkten helder. Daar staat verwoord: de ondernemer kan “Extra hygiënemaatregelen aanbieden aan de klant voor het gebruik van winkelwagens en/of winkelmandjes.”
En dat kan door: “Aanbieden van handreiniger en of wipes aan klanten, zodat deze naar eigen wens oppervlaktes kunnen schoonmaken van winkelwagens, mandjes en handscanners.”

Een verplichting aan de ondernemer om zelf de winkelwagens en/of winkelmandjes schoon te maken staat daar dus niet in genoemd. Ook in de noodverordeningen is een dergelijke verplichting niet opgenomen.

Het reinigen van winkelwagens en/of mandjes kan wel worden ingezet als een extra service naar uw klanten.

Protocollen blijven bruikbaar

Het Vakcentrum houdt dus, ook bij de versoepeling, vast aan de protocollen. Het werken volgens een protocol maakt dat we als branche duidelijkheid bieden aan de consument, de (lokale) overheid en de pers. Zeker omdat de protocollen in de praktijk goed blijken te functioneren.

Daarbij is het dus wel van belang dat u uw klanten duidelijk op de diverse regels blijft wijzen en waar nodig aanspreken.

Mochten de inzichten veranderen, laten wij u dat zo snel mogelijk weten.

 

Aanstaande maandag gaat loket NOW 2.0 open


Vanaf maandag 6 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor een tegemoetkoming in het kader van de regeling NOW 2.0. Op onze website vindt u een uitleg van NOW 2.0 en een overzicht van de verschillen met de vorige NOW-regeling.

 

TVL uitgelegd


Inmiddels is het ook mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten aan te vragen (de opvolger van de TOGS). Aanvragen lopen via de RVO. De TVL-regeling blijkt niet eenvoudig. Op onze site vindt u een uitleg van de voorwaarden van de regeling met voorbeeldberekeningen.

 

De Coronacalculator 2.0 is live!


De Corona-calculator van MKB-Nederland is inmiddels helemaal bijgewerkt en bevat nu de informatie van het Noodpakket 2.0.

Sinds de lancering op 15 april hebben al zo'n 100.000 ondernemers hun weg naar deze tool gevonden. U vindt de link naar de tool op onze corona-pagina.

 

Vragen over corona en uw bedrijfsvoering?


Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, tel.: (0348) 41 97 71

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004