Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

23-07-2020
Inzet medewerkers: beslisboom ziekmeldingen/quarantaine
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003

De levensmiddelendetailhandel is onderdeel van de voedselketen en daarmee onderdeel van een vitale sector. Dit werd steeds uitgelegd als: doorwerken met milde klachten en thuisblijven bij koorts. Ook bij klachten van huisgenoten zouden mensen met cruciale beroepen doorwerken.

Dit is echter niet langer het geval. De RIVM heeft aangegeven dat dit een bewuste keuze is. “In de huidige situatie, bij de versoepeling van maatregelen willen we maximale controle […] We willen zo min mogelijk uitzonderingen voor de cruciale/vitale beroepen”.

Dit leidt tot een strenger beleid ten aanzien van ziekmelden. Bij milde klachten is het advies nu om te laten testen, waarna de uitslag thuis moet worden afgewacht. Ook medewerkers die samenwonen met mensen met koorts of medewerkers die in nauw contact zijn geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld moeten thuisblijven. De verwachting is dat men dit beleid zo lang als mogelijk wil vasthouden. Een eventuele tweede golf betekent dus niet automatisch dat er weer meer ruimte komt voor uitzonderingen.

Beslisboom
Op basis van de beschikbaar informatie is een beslisboom gemaakt voor medewerkers. Deze beslisboom is afgestemd met het RIVM:

U ziet in deze beslisboom dat er in sommige gevallen wordt gesproken over de mogelijkheid voor medewerkers in vitale sectoren om in overleg met de GGD en bedrijfsarts een uitzondering te maken op de geldende quarantaine regels. Hier zijn echter geen vaste richtlijnen voor. De essentie is dat iedereen thuis moet blijven, alleen bij hoge uitzondering kan anders worden besloten en dit is maatwerk.

Uitzonderingen graag melden
Mocht u contact opnemen met de GGD om een dergelijke uitzondering aan te vragen dan horen wij dat graag via reactie@vakcentrum.nl. Het ministerie VWS heeft namelijk aangegeven dat men graag verneemt of er regelmatig uitzonderingen aangevraagd worden.

Vragen?
Heeft u vragen over de inzet van uw (zieke) medewerkers neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) 47 97 71.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

Protocol geactualiseerd

De handreiking Verantwoord Doorgaan, zoals die in april is vastgesteld, is geactualiseerd, zodat deze tekstueel past bij de huidige situatie. Inhoudelijk zijn geen aanpassingen doorgevoerd. U vindt deze nieuwe versie op onze corona-pagina. Als u vragen krijgt van medewerkers, klanten, handhavers of media, helpt het om te verwijzen naar het document om aan te geven dat overal dezelfde regels gelden, maar dat daarbinnen ruimte is voor maatwerk.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004