Meldpunt oneerlijke concurrentie

Webshops die zonder toestemming op industrieterreinen goederen fysiek aan consumenten verkopen, tijdelijke verkooppunten vanuit hotels of partycentra en groothandels die aan particulieren verkopen. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van oneerlijke concurrentie die bij het Vakcentrum binnenkomen.

Informatiepunt Oneerlijke Concurrentie
Natuurlijk is dit probleem niet nieuw. Oneerlijke concurrentie doet zich al langer voor en het Vakcentrum spant zich al van meet af aan samen met haar partners, waaronder Detailhandel Nederland, in voor een eerlijk speelveld. Zo is het Vakcentrum sinds 2009 aangesloten bij het Informatiepunt Oneerlijke Concurrentie en wijst zij gemeentes herhaaldelijk op hun plichten richting ondernemers. De markt moet zijn werk doen, maar overheden moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de regels handhaven. Te vaak worden bestemmingsplannen niet gehandhaafd of wordt er onzorgvuldig op toegezien. Oneerlijke concurrentie kan de nekslag betekenen voor ondernemers die zich wél aan alle voorschriften en regels houden en verergert daarmee de winkelleegstand in winkelgebieden.

Gelijk speelveld
Indien er onduidelijkheden bestaan bij handhaving moeten gemeenten het detailhandels- en ruimtelijk beleid aanpassen. Er moet in het ruimtelijk beleid een gelijk speelveld zijn voor alle vormen van detailhandel, zowel online, offline als mengvormen. Gemeenten gedogen in toenemende mate winkels op een bestemming in het bestemmingsplan anders dan detailhandel. Consumenten kunnen op een bedrijventerrein vaak gratis parkeren, ondernemers betalen daar een veel lagere huur en dit gedogen leidt tot omzetderving voor de winkeliers die zich wel aan de regels houden.

Geactualiseerde website
De website www.oneerlijkeconcurrentie.nl is onlangs geactualiseerd. Via deze website worden ondernemers geïnformeerd over oneerlijke concurrentie en kunnen zij oneerlijke concurrentie registeren. Ook worden voorbeeldbrieven aangeboden, zodat ondernemers zelf werk kunnen maken van oneerlijke concurrentie.

Meld oneerlijke concurrentie!
Bent u ondernemer en heeft u zelf te maken met een vorm van oneerlijke concurrentie? Laat het ons dan weten! Op de website www.oneerlijkeconcurrentie.nl kunt u uw klacht melden (geef aan dat u Vakcentrumlid bent!). Hoe vaker een bepaalde klacht wordt geuit, des te waarschijnlijker het is dat er iets mee kan worden gedaan. Onder het motto: samen staan we sterk.