Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

28-09-2020
Aangescherpte maatregelen tegen verspreiding coronavirus

 

Zoals zojuist door het Kabinet aangekondigd, wordt voor de komende drie weken een aantal maatregelen ingesteld cq aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het volledige maatregelenpakket is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Deurbeleid
Winkeliers moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.

Regels met betrekking tot het afstand houden en het aantal personen in de winkel waren al vastgelegd in de geldende brancheprotocollen. De brancheprotocollen kunt u downloaden van de Vakcentrum-website. Het is van belang deze protocollen goed na te leven.

De regel dat er maximaal 30 personen binnen mogen zijn, geldt niet voor winkels.

Mondkapjes

Het kabinet voert vooralsnog geen mondkapjesplicht in. Klanten van winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen wel het advies om in winkels een mondkapje te dragen. Ondernemers mogen klanten weigeren die geen mondkapje willen dragen.

De verwachting is dat dit onderwerp de komende weken onderwerp van discussie blijft. Het is niet uit te sluiten dat het kabinet alsnog een mondkapjesplicht zal invoeren.

Speciale openingstijden voor kwetsbare groepen

Het kabinet heeft bepaald dat supermarkten tweemaal per dag een speciaal openingsuur voor kwetsbare groepen moeten hebben. Premier Rutte kondigde aan dat dit niet morgen al geregeld kan zijn en dat hierover nog overleg met de branche zal plaatsvinden. Het CBL en Vakcentrum doen er alles aan om deze maatregel praktisch uitvoerbaar te krijgen, met maatwerk per locatie. Wij willen dat supermarkten de mogelijkheid hebben om speciale openingsuren bijv. aan de randen van de dag te kiezen, zodat andere klanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u.

Brancheprotocollen

Naast deze maatregelen blijven de brancheprotocollen onverkort van toepassing. Het is zaak dat alle bedrijven het betreffende brancheprotocol naleven zodat het in de winkel niet te druk wordt en klanten en medewerkers voldoende afstand tot elkaar en tot de medewerkers kunnen houden. Ook de communicatie van de maatregelen zowel intern, naar de eigen medewerkers, als naar de klanten is van groot belang.

Venstertijden

De nieuwe maatregelen kunnen leiden tot extra druk op de winkels, met name in de levensmiddelen. Het CBL en Vakcentrum pleiten bij gemeenten daarom opnieuw voor verruiming van de venstertijden, zoals in het voorjaar. De gemeente Amsterdam heeft al toegezegd hieraan mee te werken.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004