Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

18-12-2020
Lockdown leidt tot ongelijk speelveld


Wij krijgen regelmatig vragen en klachten over het ongelijke speelveld dat is ontstaan door de lockdown-maatregelen. Met name de verkoop van niet-essentiële producten door bedrijven die open mogen blijven, is veel leden een doorn in het oog. Hier is vanuit gemeenschappelijke branches dan ook bezwaar tegen gemaakt.

Strengere grens openstelling

De afgelopen week is de grens voor openstelling strenger geworden. Tenminste 70% van de structurele omzet moet gehaald worden uit essentiële goederen.

Het gaat dan om:

  • levensmiddelen: eten en drinken;
  • drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en parfums) en schoonmaakmiddelen;
  • diervoeding- en benodigdheden.  

Daarnaast is bepaald dat het non-foodassortiment in deze winkels niet mag worden uitgebreid.

De handhaving is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. BOA’s en politie dienen de regelgeving rond de openstelling te handhaven. Met concrete klachten kunt u met hen contact opnemen. U kunt daarbij verwijzen naar de brief van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer.

Bestellen en afhalen

Met onze collega-brancheorganisaties hebben wij aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een concreet uitgewerkt voorstel gestuurd om het de detailhandel mogelijk te maken bestelde artikelen in de winkel af te laten halen. Wij zien hiervoor mogelijkheden binnen de kaders die het kabinet stelt. Deze mogelijkheid is er echter nu niet.

Overigens kunt u bestellingen die u via telefoon, e-mail, whatsapp of facebook krijgt, bezorgen. Op onze site vindt u een poster waarmee u uw klanten op deze mogelijkheden kunt wijzen.

Geen promotie non-food in supermarkten, wel samenwerking

Met onze collega-organisatie CBL (de vereniging van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen) hebben wij de supermarkten opgeroepen geen promotie te doen voor het niet-essentiële non-food assortiment.

We zien ook mooie voorbeelden van supermarkten die (een deel van) het eigen assortiment vervangen door gelijksoortige artikelen van een naburige non-food winkel. Er dient hierbij - in onze ogen - sprake te zijn van vervanging en niet van uitbreiding!

Extra financiële steun voor non-food detailhandel

Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe steunmaatregel, de voorraadvergoeding voor non-food detailhandel. Die vergoeding werd dinsdagavond door de premier aangekondigd. Het gaat om een bijdrage bovenop de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL). Het Vakcentrum is betrokken bij de uitwerking van deze regeling.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004