Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

15-01-2021

Verlengde lockdown vraagt om brede aanvulling en aanpassing van steunpakket

Voor het Vakcentrum is de verlengde lockdown het moment om als overheid ook in te grijpen waar het gaat om huur en de financiering door banken. Daarnaast moeten al bestaande regelingen worden aangepast. De huidige regelingen passen niet op de detailhandelspraktijk. Niet alleen steunmaatregelen moeten worden aangepast ook staande wetgeving als de WAB moet flexibel worden toegepast.

Dat heeft het Vakcentrum, in aanvulling op de regelmatige overleggen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vandaag nog eens benadrukt in een brief aan minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer.

In de brief worden de volgende aandachtspunten genoemd:

Steunmaatregelen

Continueer de NOW

Continueer de NOW. Maar pas daarbij de perioden waarover de omzetten moeten worden vergeleken aan of laat ondernemer vrijer in het bepalen van die perioden zodat een reeel beeld van het omzetverlies gegeven kan worden. Verhoog het vergoedingspercentage naar 90%.

Maak de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toegankelijk voor alle winkeliers.

In de huidige opzet wordt gerekend met een omzetverlies over een kwartaal. Dat verlies moet dan groter zijn dan 30%. Ondanks dat door de lockdown de decemberomzet bij veel ondernemers gehalveerd is, halen veel ondernemer de TVL-drempel niet.
Verlaag dan ook de drempel naar 20%.

Verhoog Vergoeding Gesloten Detailhandel

De Vergoeding Gesloten Detailhandel (VGD) is direct gekoppeld aan de TVL en daardoor dus voor veel ondernemers niet bereikbaar.

Bovendien is de vergoeding te laag. De berekening is nu nog gebaseerd op de horecasector. Voorraden in de detailhandel zoals speelgoedwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen zijn over het algemeen aanmerkelijk kostbaarder.

Steun ondernemers zonder inkomen

De huidige regelingen voorzien nog niet in het verlies van ondernemersinkomen. Zij krijgen niet alleen geen inkomen meer uit de gesloten winkel, maar moeten vaak al interen op het privé-vermogen. Het Vakcentrum dringt er op aan voor deze groep een eenvoudige maar adequate regeling te treffen.

TOGS-regeling

Reactiveer de TOGS-regeling vanwege de eenvoudige opzet en de daardoor snelle uitvoering.

Wetgeving

Geef ruimte in de WAB

Minister Koolhaas heeft toegezegd dat er geen hogere WW-premie betaald hoeft te worden voor vaste medewerkers die meer dan 30% extra uren maken.
Vanuit Vakcentrum is er herhaalde malen op aangedrongen die coulance ook toe te passen met betrekking tot de hulpkrachten onder de 21 jaar met niet meer dan gemiddeld 12 uur per week. Hierdoor kan een ondernemer zijn medewerkers flexibeler inzetten.
Daarnaast zou diezelfde coulance ook moeten gelden waar het gaat om de vaststelling van de vaste urenomvang na 12 maanden dienstverband.
Vanwege de voor de retail noodzakelijke flexibiliteit zou ook de hoogte van de transitievergoeding heroverwogen moeten worden.

Kom met wetgeving die snelle huurprijsaanpassing mogelijk maakt

Landelijke afspraken tussen verhuurders en huurders blijken onvoldoende te werken. Volg daarom de Duitse overheid op het gebied van huur. Leg in een wet of regeling vast dat bij groot omzetverlies als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona, de huurlasten verdeeld moeten worden tussen huurder en verhuurder. Regelgeving geeft huurders duidelijkheid zodat geen lange overleggen of zelfs procedures nodig zijn.
Daarnaast kan de overheid een deel van de huurlasten overnemen, zoals de Zweedse overheid gaat doen.

Financiering

Spreek banken aan op verantwoordelijkheid

Banken blijken bijzonder terughoudend in het aangaan van financieringen. Juist nu hebben ondernemers de bank nodig in hun overlevingsstrategie. Overwogen moet dan ook worden de 80% staatsgarantie te verhogen.

Diezelfde terughoudendheid zien we bij hypotheken. Hypotheken worden niet verlengd omdat er geen inkomsten meer zijn. Over het algemeen ligt er onder een hypotheek een goed onderpand, weigering van verlenging is dan ook niet gepast.

Algemeen

Sta click en collect toe.

Click en Collect maakt het mogelijk om, onder meer seizoensgebonden artikelen, toch te verkopen. Click en collect is inmiddels in de hele EU toegestaan en lijdt niet tot grote problemen en enorme verkeersbewegingen. De consument blijft zich bewust van de situatie. Het gevaar dat men massaal naar de winkel gaat als die weer opgesteld worden, wordt minder groot.

Bij mogelijke invoering avondklok, schrap ouderenuren en biedt ruimte voor logistieke processen

Houd bij het eventueel invoeren van een avondklok rekening met de logistieke en personele consequenties voor de winkels die nog wel open zijn. De overheid moet bij een dergelijke keuze de ouderenuurtjes schrappen om de beschikbare openingstijden zo goed mogelijk te benutten.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004