Directeur Patricia Hoogstraaten

Patricia Hoogstraaten 292x335_bewerkt

“De grootste uitdaging is om met lef, kennis, visie en leiderschap de missie van het Vakcentrum op alle fronten uit te dragen en te verdedigen”


Verantwoordelijk voor:
Vakcentrum, Vakcentrum Bedrijfsadvies en Stichting Super Supermarkt Keurmerk
Plaats: Woerden
Directeur Vakcentrum sinds: 1996
Overige bestuurlijke activiteiten: bestuurslid CBL, hoofdbestuurslid MKB-Nederland, vicepresident EuroCommerce, lid Sociaal Economische Raad (SER)
In het kort werkachtergrond: sinds de start van mijn werkzame leven werkzaam voor mkb-winkeliers in Nederland en Europa op het gebied van collectieve belangenbehartiging en juridisch advies
Aantal jaar actief voor de winkeliers: al heel lang, sinds de vorige eeuw

Waarom heeft u ervoor gekozen om te werken voor zelfstandige ondernemers?
“Het was een mooie match met mijn juridische opleiding in de bedrijfseconomische, sociaaleconomische en Europese afstudeerrichting."

Op welke manier onderscheidt u zich als directeur en/of waarop legt u accenten?
“Ik leg de accenten op de meerwaarde van de zelfstandige ondernemers voor de maatschappij en probeer continu de ervaringen op de werkvloer te matchen met de economische en politieke ontwikkelingen."

Wat zijn de aspecten waar u als belangenbehartiger het meest tegenaan loopt?
“Als je al een tijdje meeloopt, weet je de valkuilen en vervelende obstakels op je pad tijdig te ontdekken en te omzeilen. De onbekendheid van veel politici over de meerwaarde van mkb-ondernemers blijft me verbazen."

Wat is voor u de belangrijkste reden om het hoofdbestuur van het Vakcentrum te ondersteunen?
“De belangrijkste reden is dat ik met kennis, netwerkrelaties en passie voor het zelfstandig ondernemerschap de ondersteuning kan bieden die de organisatie nodig heeft om de belangen van haar leden te behartigen."

Waarin ziet u de grootste uitdaging en/of de grootste kans in uw rol bij het hoofdbestuur?
"De grootste uitdaging is om met lef, kennis, visie en leiderschap de missie van het Vakcentrum op alle fronten uit te dragen en te verdedigen."

Wat is volgens u de belangrijkste functie van het Vakcentrum?
“Dat staat in de missie: Het Vakcentrum verbindt, vertegenwoordigt en mobiliseert mkb-winkeliers en franchisenemers om hun ondernemerschap, zelfstandigheid en verdienkracht te borgen en daarmee de leefbaarheid van de samenleving te vergroten."

Wat is volgens u de meerwaarde van het Vakcentrumlidmaatschap voor zelfstandig ondernemers?
“Absolute ondersteuning op alle onderwerpen die de achterban raken en die betrekking hebben op ondernemerschap, werkgeverschap, klantmanagement, vakmanschap en innovatie."