Subsidies

Energielijst 2021_Page_01

Subsidie voor duurzame investeringen

Energie Investeringsaftrek (EIA): Energielijst 2021

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel. Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

In de brochure Energielijst 2021 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA, waaronder onderstaande maatregelen:

 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie (code 220223) of energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie code 220212);
 • Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (code 220215);
 • LED-verlichtingssysteem (code 210506);
 • Besparingssysteem voor verlichting met sensoren, bijv. o.b.v. daglichtintensiteit (code 210502);
 • Isolatie voor bestaande constructies (vloeren, daken, plafonds, wanden) (code 210403);
 • HR-glas voor bestaande (code 210401) of nieuwe (code 210402) bedrijfsgebouwen;
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte (code 210803 en code 220814);
 • Warmtepomp(boiler) (code 211102 e.v.);
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (code 251102 e.v.);
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen (code 210406);
 • Energiezuinige vaatwasser (code 220809) of wasdroger (code 220701);
 • Intelligent lokaal warmtenetwerk (code 220913);
 • Energieprestatieverbetering van bestaande gebouwen (pakket bedrijfsmiddelen onder code 210000 in één keer melden).

Klik hier voor de EIA Energielijst 2021. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden na datum van de investeringsverplichting melden via https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Milieulijst 2021_Page_001

MIA\Vamil: Milieulijst 2021

Ondernemers kunnen fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de MIA en/of Vamil. Door deze regelingen kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst (MIA) en/of een deel van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil), u betaalt hierdoor minder belasting en/of kunt in lagere belastingpercentages terecht komen. Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding en het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.

Op de Milieulijst 2021 staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil, waaronder onderstaande:

 • Elektrische bestelauto (code G 3101 of G 3103) en waterstofbestelauto (code G 3102 of G 3104);
 • Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie (code C 6410);
 • Vegetatiedak (code F 6420) en gevel- of muurbegroeiingssysteem (code F 6421).
 • Duurzaam gerenoveerd of duurzaam nieuw gebouw (code D 6115 t/m code E 6130);
 • Circulaire keuken met terugnamegarantie (code A 6318).

Klik hier voor de MIA\Vamil Brochure & Milieulijst 2021. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel melden via https://mijn.rvo.nl/mia-en-vamil. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de overheid de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte). Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie worden daarin gesteund, denk hierbij aan energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectoren, of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, dit betekent dat geen subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van een installatie, maar voor de opgewekte duurzame energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie (tot een bepaald minimum) en die van duurzame energie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar, afhankelijk van de technologie. De kostprijs voor de productie van groene energie is vastgelegd in het basisbedrag voor de technologie. De kostprijs voor de productie van grijze energie is vastgelegd in het correctiebedrag. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. Klik hier voor meer informatie over de SDE+ en de actuele stand van zaken.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Om verwarming met gebruik van meer duurzame warmte in plaats van met gas te stimuleren, is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld. Via deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Klik hier voor meer informatie over de ISDE. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent één of meerdere apparaten aan te schaffen die voldoen aan de geldende (technische) eisen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Let op, vóór de aanschaf dient u een subsidieaanvraag in te dienen via https://mijn.rvo.nl/.