Subsidies

energielijst 2023.JPG

Subsidie voor duurzame investeringen

Energie Investeringsaftrek (EIA): Energielijst 2023

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel. Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

De Enerigelijst wordt ieder jaar herzien. Zo is dit jaar de subsidie voor ledverlichting vervallen omdat de terugverdientijd met de huidige energiekosten veel korter is geworden. In de brochure Energielijst 2023 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. 

Klik hier voor de EIA Energielijst 2023. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden na datum van de investeringsverplichting melden via deze website. U heeft hiervoor eHerkenning nodig (minimaal betrouwbaarheidsniveau eH2+).

Mia Vamil 2023.JPG

MIA\Vamil: Milieulijst 2023

Ondernemers kunnen fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de MIA en/of Vamil. Door deze regelingen kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst (MIA) en/of een deel van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil), u betaalt hierdoor minder belasting en/of kunt in lagere belastingpercentages terecht komen. Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding en het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.

Klik hier voor de MIA\Vamil Brochure & Milieulijst 2023. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel melden via deze website. U heeft hiervoor eHerkenning nodig (minimaal betrouwbaarheidsniveau eH2+).

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE-subsidie is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie opwekken of CO2-verminderende technieken gebruiken in hun bedrijfsvoering. Er geldt geen vast subsidiebedrag, maar een bedrag per opgewekte eenheid stroom. De SDE-regeling is interessant voor ondernemers met grote bedrijfsdaken die zonnepanelen aanschaffen. De aanvraagronde van de SDE++ vindt eenmaal per jaar plaats.

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Voor het aanvragen en meer informatie zie: RVO.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): zonneboiler of kleinschalige windturbine

De investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige installaties aantrekkelijker te maken. Kleine installaties, zoals zonnepanelen, windturbines, zonneboilers en warmtepompen vallen onder deze subsidie. Er wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd. Zie de subsidiebedragen en voorwaarden op de site van de RVO

Provinciale en lokale subsidies

Daarnaast zijn er verschillende decentrale subsidiemogelijkheden. Ze zijn bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen, of op andere manieren bij te dragen aan de energietransitie. Informeer hiernaar binnen uw gemeente.

 

25-01-2023