Subsidies

Maatwerk advies over verduurzamen

Krijg maximaal €2.500 subsidie per bedrijfspand.

Wilt u aan de slag met energiebesparing, maar bent u op zoek naar advies over de juiste stappen? Dan is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) voor u interessant. De overheid wil hiermee mkb’ers die niet onder de wettelijke bespaarplicht vallen, dus bij een verbruik van minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit, ondersteunen om te verduurzamen. Lees hier meer over deze subisidieregeling.

Energielijst 2021_Page_01

Subsidie voor duurzame investeringen

Energie Investeringsaftrek (EIA): Energielijst 2021

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel. Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

In de brochure Energielijst 2021 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA, waaronder onderstaande maatregelen:

 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie (code 220223) of energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie code 220212);
 • Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (code 220215);
 • LED-verlichtingssysteem (code 210506);
 • Besparingssysteem voor verlichting met sensoren, bijv. o.b.v. daglichtintensiteit (code 210502);
 • Isolatie voor bestaande constructies (vloeren, daken, plafonds, wanden) (code 210403);
 • HR-glas voor bestaande (code 210401) of nieuwe (code 210402) bedrijfsgebouwen;
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte (code 210803 en code 220814);
 • Warmtepomp(boiler) (code 211102 e.v.);
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (code 251102 e.v.);
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen (code 210406);
 • Energiezuinige vaatwasser (code 220809) of wasdroger (code 220701);
 • Intelligent lokaal warmtenetwerk (code 220913);
 • Energieprestatieverbetering van bestaande gebouwen (pakket bedrijfsmiddelen onder code 210000 in één keer melden).

Klik hier voor de EIA Energielijst 2021. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden na datum van de investeringsverplichting melden via https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Milieulijst 2021_Page_001

MIA\Vamil: Milieulijst 2021

Ondernemers kunnen fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de MIA en/of Vamil. Door deze regelingen kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst (MIA) en/of een deel van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil), u betaalt hierdoor minder belasting en/of kunt in lagere belastingpercentages terecht komen. Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding en het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.

Op de Milieulijst 2021 staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil, waaronder onderstaande:

 • Elektrische bestelauto (code G 3101 of G 3103) en waterstofbestelauto (code G 3102 of G 3104);
 • Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie (code C 6410);
 • Vegetatiedak (code F 6420) en gevel- of muurbegroeiingssysteem (code F 6421).
 • Duurzaam gerenoveerd of duurzaam nieuw gebouw (code D 6115 t/m code E 6130);
 • Circulaire keuken met terugnamegarantie (code A 6318).

Klik hier voor de MIA\Vamil Brochure & Milieulijst 2021. U kunt een energiebesparende investering binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel melden via https://mijn.rvo.nl/mia-en-vamil. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

De SDE-subsidie is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie opwekken of CO2-reducerende technieken gebruiken in hun bedrijfsvoering. Er geldt geen vast subsidiebedrag, maar een bedrag per opgewekte eenheid stroom. De SDE-regeling is interessant voor ondernemers met grote bedrijfsdaken die zonnepanelen aanschaffen. De aanvraagronde van de SDE++ vindt eenmaal per jaar plaats. 

Op 5 oktober 2021 start de SDE subsideronde 2021. Op 11 november 2021 sluit deze subsidieronde. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige installaties aantrekkelijker te maken. Kleine installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen vallen onder deze subsidie. Er wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd.

Provinciale en lokale subsidies

Daarnaast zijn er verschillende decentrale subsidiemogelijkheden. Ze zijn bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen, of op andere manieren bij te dragen aan de energietransitie. Informeer hiernaar binnen uw gemeente.

Subsidie voor energieadvies (Subsidieregeling Verduurzaming MKB SVM)

Mkb-ondernemers met een energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas, kunnen vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. Zie voor meer info: RVO

30-09-2021