Etikettering & Allergenen

In Europa zijn regels vastgesteld voor het geven van productinformatie aan de consument. De Verordening Productinformatie is bedoeld om de leesbaarheid van het etiket te verbeteren en de consument goed te informeren. Een belangrijk onderdeel hierbij is allergeneninformatie.  

Informatiebulletin

Wilt u weten wat de regelgeving precies inhoudt? Download dan het Vakcentrum Informatiebulletin dat wij speciaal hebben samengesteld voor onze leden.

Online training Allergenen

In samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ook een online training ontwikkeld over allergenen. Ondernemers en medewerkers kunnen deze 'Training Allergenen' gratis volgen en daarmee hun kennis over allergenen verbeteren, om zo klanten met een allergie goed te kunnen informeren. Om het digitale examen af te leggen, betaalt u een bijdrage van € 10,-, succesvolle afronding leidt tot een certificaat. 

Voorbeeldbordjes allergeneninformatie

In de winkel moet aangegeven worden waar informatie over allergenen beschikbaar is. Plaats hiervoor een bordje 'Heeft u een allergie?' in uw winkel. Hier treft u een aantal andere voorbeeldbordjes aan met allergeneninformatie: Voorbeelden 1 tot en met 4.

Informatiebordje allergenen - juni 2021

Inspectie NVWA

Tijdens een inspectie van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) kunt u vragen verwachten over de manier waarop u informatie over allergenen geeft. Het beschikbaar hebben van allergeneninformatie is namelijk onderdeel op de NVWA inspectielijst. Als de informatieverstrekking niet goed geregeld is, volgen er sancties. Zorg er daarom voor dat u de informatie op orde heeft. Maak hierbij gebruik van de tools die wij voor u beschikbaar hebben, waaronder het schapbordje en de e-learning.

Relevante producten en tools

20-07-2022