Shopping Tomorrow

Shopping Tomorrow is het platform waar retailers en kennispartners gezamenlijk continu de ontwikkelingen van consumentengedrag, technologie en de (internationale) markt verkennen en tot concrete acties komen om hun eigen concurrentiepositie en die van Nederland te verbeteren. Het onderzoeksplatform is geïnitieerd door Thuiswinkel.org en wordt ondersteund door het Vakcentrum en 23 andere branche- en belangenverenigingen.

Bluepapers ShoppingTomorrow 

Ieder jaar publiceert Shopping Tomorrow een reeks zogenoemde Blue Papers. In die Blue Papers wordt de kennis en ervaring van de expertteams van Shopping Tomorrow gebundeld.

Vakcentrumleden kunnen losse bluepapers van de expertgroepen hier gratis downloaden.

Publicatie Smart Distributie & Buy local

Aan de hand van de ervaring die is opgedaan in het retaillinnovatielab Smart Distributie & Buy Local zijn negen succesfactoren vastgesteld om online lokale platform voor (winkel)gebieden te laten slagen. Daarnaast is een stappenplan ontwikkeld voor gebieden om zelf een platform te starten. De resultaten van het retaillinnovatielab Smart Distributie & Buy local zijn samengevat in de publicatie 'Smart distibutie en buy local'. Download hier de publicatie.

Er is ook een informatieve video over de succesfactoren en het stappenplan. Bekijk hieronder de video.

 

15-10-2021