Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

22-01-2021
Vakcentrum tevreden over aanvullende steunmaatregelen

Het Vakcentrum is tevreden met de aanvullende steunmaatregelen zoals die gisteren zijn gepresenteerd door het kabinet. In de Corona Actua van gisteravond en op onze website leest u een overzicht van de maatregelen.

Belangrijke inzet van het Vakcentrum was de verhoging van de TVL en de voorraadvergoeding. De TVL is voor meer bedrijven toegankelijk geworden en de uitkeringen zijn verhoogd. Het kabinet is ook gekomen met een aanmerkelijke hogere voorraadvergoeding van 21 procent (was 5,6%) tot maximaal 200 duizend euro en doet daarmee meer recht aan de voorraadkosten van winkels, die over het algemeen aanmerkelijk hoger liggen dan in de horeca. Ook de subsidie voor personeelskosten, de NOW, is verbeterd. De vergoeding gaat naar 85%. De ondersteuning van zelfstandig ondernemers TOZO wordt verlengd. Daarbij ziet het kabinet af van het invoeren van een inkomenstoets.

Voorbeeldberekeningen

Op onze website vindt u voorbeeldberekeningen voor een speelgoedwinkel en een winkel in de gemengde branche.

Aandachtspunten

Het Vakcentrum blijft voortdurend in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ervaringen met de steunmaatregelen. Daarnaast blijft het toestaan van click en collect, om toch nog enige omzet te kunnen maken, een belangrijk thema. Zodra er enige versoepeling mogelijk is, willen wij dat click en collect mogelijk wordt.

Het Vakcentrum blijft ook hameren op een grotere bijdrage van de overheid – in navolging van onze buurlanden – bij de huren. Ook een positieve rol van de banken wordt gemist. De ervaringen van ondernemers tot nu toe laten een negatief beeld zien.

Meld problemen met de bank

De overheidssteun is uitgebreid. Nu krijgen we echter steeds vaker meldingen over problemen met de banken. Dat speelt ook bij collega-ondernemers in andere branches. Vandaar dat wij de ervaringen van ondernemers willen bundelen om een duidelijk statement af te geven.

Wij verzoeken u dan ook uw ervaringen te melden.

Heeft u problemen met uw rekening courant en krijgt u een boeterente opgelegd? Hoe hoog is deze dan? (Wij horen al van rentes rond de 18%) Bent u in bijzonder beheer geplaatst? Worden leningen geweigerd? Zijn er problemen met de prolongatie van uw hypotheek? Moet u bij de werkgeversverklaring voor verkrijgen van een hypotheek van een werknemer een extra verklaring tekenen dat uw bedrijf niet leidt onder de corona?

U kunt uw reactie sturen aan reactie@vakcentrum.nl. Vanzelfsprekend wordt uw reactie uiterst vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen TVL sluit 29 januari 17.00 uur

De mogelijkheid om TVL over de maanden oktober, november en december 2020 aan te vragen sluit op 29 januari om 17.00 uur. Zorg dat u tijdig uw aanvraag heeft ingediend.

Bij het aanvragen van TVL hoeft een eventuele NOW-subsidie niet meegenomen te worden als omzet. Andersom bij het aanvragen van NOW moet een TVL-uitkering wel bij de omzet worden opgeteld.

Het aanvragen van TVL voor het eerste kwartaal kan vanaf 2 februari 2021.

Avondklok: ondernemer heeft zelf ook werkgeversverklaring nodig

Wij krijgen regelmatig de vraag welke verklaring de ondernemer die tijdens de avondklok naar zijn bedrijf gaat nodig heeft. Dat is in ieder geval de Eigen verklaring. Daarnaast leiden wij uit de informatie van de rijksoverheid af, dat u ook een werkgeversverklaring bij u moet hebben. U bent immers uw eigen werkgever.

De formulieren treft u aan op onze website.

Werkgeversverklaring voor grotere groep

Op onze website staat de werkgeversverklaring ook als Word-bestand. U kunt dat bestand gebruiken om de gegeven van meerdere medewerkers in te voegen. Let wel, de opmaak van de verklaring mag niet worden gewijzigd.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004