Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona-actua 10

23-03-2020 16.45 uur

 

Protocol Veiligheid in de winkel

In een telefonisch overleg met staatsecretaris Mona Keijzer en de vertegenwoordigers van belangenorganisaties is vanochtend gesproken over een protocol voor de veiligheid in de winkels. Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten nam ook aan het gesprek deel. Zij geeft aan dat wordt gewerkt aan een protocol, een set richtlijnen, dat er op gericht is winkels zo lang mogelijk, op een verantwoorde wijze, open te houden.

Huurverlaging mogelijk?

Het Vakcentrum heeft de afgelopen dagen overleg gevoerd met verhuurders over het beperken van de huurlasten. Enkele grote partijen – zoals IVBN – zijn uit het overleg gestapt. In kleiner comité wordt verder gesproken om uiteindelijk te komen tot een afspraak of misschien beter een oproep. Vandaag zal naar alle waarschijnlijkheid door de sector een moreel appel worden gedaan waarin onderstaande elementen voor een belangrijk deel worden meegenomen

Wanneer u in de problemen dreigt te komen is het verstandig om het gesprek met de verhuurder aan te gaan. Een verhuurder is ook niet gebaat bij een ondernemer die gedwongen zijn deuren moet sluiten.

Items die u naar voren kunt brengen:

- Betalingsregeling: inclusief deel kwijtschelding/opschorting )*
- Niet moeilijk doen over aanpassen openingstijden
- Maandfacturen in plaats van kwartaalfacturen
- Geen boete/rente op achterstallige huur
- Waarborg in individuele gevallen benutten
- Voorschotnota’s op basis van omzethuur: omzet snel aanpassen naar situatie van vandaag.

)* Een huurder loopt hierbij wel het risico dat een aanpassing wordt bezien als een nadere huurprijsvaststelling, waarmee de huurder dus tenminste 5 jaar moet wachten voordat hij weer een aanpassing kan afdwingen. Voor meer informatie neem contact op met onze adviseurs.

Huurverlaging op no cure no pay basis

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u ondersteunen in het bewerkstelligen van een huurverlaging. En dat op basis van no cure no pay. Lees meer op onze site.

Wanneer wel of niet naar het werk?

De levensmiddelendetailhandel geldt als een van de vitale sectoren. Daarover geeft de Rijksoverheid werknemers de volgende aanwijzing:

“Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren blijven functioneren, is het belangrijk dat u naar uw werk gaat als u geen klachten  (neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden) heeft.

Mocht u twijfelen of u kunt werken, neem dan contact op met uw werkgever.”

Wij lezen dat er dus sprake moet zijn van een van de genoemde symptomen in combinatie met koorts (verhoging hoger dan 38 graden). Neem bij vragen contact op met het Vakcentrum.

Klant lapt 1,5 meter aan laars

De financiële Telegraaf had vandaag als kop op de website: ’Supermarkt broeinest van coronaverspreiding’. Dit naar aanleiding van een gesprek met CNV-Voorzitter Piet Fortuin.

Het Vakcentrum heeft direct contact gezocht met Fortuin. Die gaf aan niet gelukkig te zijn met de kop. Het was juist zijn insteek om te wijzen op het onverantwoorde gedrag van supermarktklanten die in zijn ogen te weinig respect hebben voor de vakkenvullers en te weinig afstand houden ten opzichte van winkelmedewerkers.

Inmiddels worden in supermarkten felgekleurde hesjes uitgedeeld om de vakkenvullers zichtbaarder te maken en ruimte te ‘claimen’.

In de speciaalzaken wordt met spatschermen gewerkt en worden bijvoorbeeld toonbanken verbreed om de noodzakelijke afstand te creëren.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website


De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

 

Vragen? Neem contact op.


Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004