Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 21

02-04-2020 15.30 uur

 

Voorbeelden en tips van collega-ondernemers

In de vorige Corona-actua’s heeft u van ons volop informatie ontvangen over de wet- en regelgeving omtrent de coronacrisis, waaronder het Protocol Verantwoord Winkelen, de NOW-regeling, de Regeling TOGS en de TOZO.

Ondertussen hebben wij voorbeelden en tips van collega-ondernemers verzameld hoe zij zich aanpassen aan de genomen maatregelen. U vindt daarvan hier een overzicht. Wellicht zit er een goede tip tussen die u zo kunt toepassen.

Als franchisenemer toch een eigen webshop?

Lopen de omzetten terug, dan is uitwijk naar online ook voor franchisenemers heel begrijpelijk. In eerste instantie ligt hier een rol voor de franchisegever. Die wordt echter niet overal goed opgepakt. Het is dus van belang nu te beseffen dat een franchisenemer zelf ook een webshop mag openen en exploiteren. Dat recht mag de franchisegever niet uitsluiten. De franchisenemer hoeft ook niet te zorgen dat de franchisegever er profijt van heeft, zoals dat andersom wel het geval is. Er zijn echter wel de nodige ‘mitsen en maren’. Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u daarover voorlichten. Hoe dan ook is het van groot belang dat de consument uw bedrijf digitaal kan vinden. U vindt hier enkele aanbieders die u daarbij snel kunnen helpen.

Klachten over SBI-codes die niet onder TOGS-regeling vallen, serieus genomen

Mede dankzij de lobby van het Vakcentrum is gisteren in de Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer de regering verzoekt meer ruimhartig te zijn bij het vaststellen van de SBI-codes van bedrijven die onder de TOGS-regeling vallen. De reactie van de regering is nog niet bekend. Ondanks de verbreding van de TOGS-regeling van afgelopen maandag, die nu ook toegankelijk is voor onder andere speelgoedwinkels, GPA-winkels en winkels met huishoudelijke artikelen, is verdere uitbreiding gewenst. Onder andere naar de foodwinkels die nu ook moeten sluiten of zware omzetverliezen hebben. Lees hier meer over de huidige regeling.

Corona-actua met NOW uitleg gemist?

Gisteren hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Noodregeling overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW). Wanneer en waar kunt u die aanvragen? Wat zijn de basisvoorwaarden? Met rekenvoorbeelden voor loon en omzetdaling. Heeft u deze belangrijke Corona-actua gemist? Bekijk die dan hier.

Google openingstijden aanpassen

Veel winkels staan op Google (Maps) als tijdelijk gesloten, terwijl ze dat niet zijn. Google doet dit op basis van de best mogelijke data die ze voorhanden hebben. Maar die kloppen niet altijd. Daarom is het goed om te weten dat u de winkeltijden zelf kunt beheren/aanpassen via een account op Google Mijn Bedrijf. U kunt dan onder meer tot in detail de openingstijden bewerken. De klant weet dan ook in deze tijden of u open of dicht bent. Bekijk hier de video-instructie van Google Business.

Download materiaal publiekscampagne

Wij wijzen u er nogmaals op dat via onze website diverse communicatiematerialen kunnen worden gedownload. U kunt zo uw klanten bij binnenkomst in de winkel op alle anti-corona maatregelen attenderen. U kunt die materialen hier downloaden.

Uitleg WAB-aanpassing

Door de overheid is toegezegd de WAB op één punt tijdelijk op te schorten. Het betreft dan de regeling die geldt voor de vaste krachten met een vaste arbeidsomvang. Voor deze werknemers geldt de lage WW-premie. Indien zij echter op kalenderjaarbasis blijken meer uren te hebben gewerkt dan hun vaste arbeidsomvang, dan geldt niettemin de hoge WW-premie indien die ‘meer-uren’ meer dan 30% van de vaste arbeidsomvang bedragen. Mocht door de coronacrisis deze 30% zijn overschreden, dan wordt een oogje dichtgeknepen en kan toch de lage WW-premie berekend blijven worden.

Er is door het Vakcentrum sterk bepleit ook de 12-uursgrens voor medewerkers onder de 21 jaar tijdelijk buiten werking te stellen. Daarover vindt nog overleg plaats. 

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004