Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 22

03-04-2020 16.30 uur

 

Verhouding omzet vs. huur: doe mee aan de enquête!

De coronacrisis raakt de retail heel hard. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen brancheorganisaties van retailers, vastgoedpartijen en met het ministerie van EZK over de huurbetalingen in de komende maanden. Om dit overleg goed te voeren, hebben we een goed beeld nodig van de impact van de crisis op verschillende branches. Daarom willen we inzicht krijgen in de omzetindexen van de afgelopen weken. We weten dat de crisis iedereen raakt, maar dat zal per individu net weer anders zijn. Het helpt ons enorm als zoveel mogelijk bedrijven en ondernemers de enquête invullen die u in de loop van de middag per email ontvangt, omdat we dan het beste beeld van de situatie kunnen schetsen. Alle brancheorganisaties in de detailhandel voeren een vergelijkbaar onderzoek uit. Wij verzoeken u vriendelijk om de korte enquête voor maandag aanstaande 12.00 uur in te vullen. Alvast dank voor de genomen tijd en moeite! Heeft u de enquête nog niet ontvangen, dan kunt u deze ook hier invullen.

Aanvulling Protocol Verantwoord Winkelen supermarkten, drogisterijen, slijterijen

Vanuit de winkels komen signalen dat handhavers (vooral boa's) er nog steeds een eigen interpretatie op nahouden hoe om te gaan met het Protocol Verantwoord Winkelen. Zij stellen andere eisen en dreigen ondernemers met boetes of zelfs winkelsluiting.

De noodverordeningen waarmee gemeenten werken, zien vooral toe op de 1,5 meter afstand tussen mensen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Winkels nemen al tal van maatregelen om afstand tussen klanten en medewerkers te bevorderen. Dat is met VNO-NCW en MKB-Nederland vastgelegd in het Protocol Verantwoord Winkelen. Dit Protocol Verantwoord Winkelen is te vinden op onze website.

Het Vakcentrum heeft met het CBL de regels van dit protocol aangevuld met maatregelen die supermarkten nemen. Ook voor drogisterijen en slijterijen zijn er specifieke protocollen beschikbaar.

Van groot belang is dat winkeliers ervoor moeten zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar KAN houden in winkels. Wanneer klanten zich hier niet aan houden, kan de ondernemer hiervoor niet worden beboet of berispt. U kunt de protocollen gebruiken om in voorkomende gevallen in overleg te treden met de boa over de interpretatie van de regels, met uitleg wat de branche en de winkel doen.

Stappenplan aanvraag NOW-uitkering

Wij hebben voor u een stappenplan gemaakt, waarin we in tien overzichtelijke stappen weergegeven wat u allemaal moet doen om een voorschot te krijgen van de vergoeding van de loonkosten, op basis van de NOW-regeling. Het voorschot wordt berekend op basis van de loonsom in januari 2020. De regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Daarna wordt de definitieve subsidie vastgesteld op basis van het werkelijke omzetverlies in de door u gekozen periode en de werkelijke betaalde loonsom in de periode maart tot en met mei 2020. Bekijk hier het stappenplan.

NOW: pas op voor sanctie bij flexkrachten

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) beoogt dat alle medewerkers, dus ook flexkrachten, krijgen doorbetaald. Omdat het heel rustig is, besluiten sommige ondernemers de flexkrachten niet meer op te roepen en thuis te laten zonder loon. Dat kan echter nadelig zijn, want dan wordt door de NOW een sanctie toegepast. Men neemt namelijk het loon van januari als uitgangspunt. Is het loon in de periode maart-mei lager, dan wordt een sanctie toegepast van 90% over het verschil. Het is dus een kwestie van rekenen wat in uw concrete situatie verstandig is. Uw accountant of Vakcentrum Bedrijfsadvies kunnen u daarbij helpen.

Belastinguitstel: let op bestuurdersaansprakelijkheid

Iedere onderneming die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, kan uitstel van betaling vragen van aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Let daarbij op het risico van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid. Volgens de bestaande invorderingsregels kunnen bestuurders van een onderneming persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loon- en omzetbelasting. Een tijdige melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst kan het risico van aansprakelijkstelling beperken. Uiterlijk 14 april moet een melding worden gedaan. Gebeurt dat niet, dan gaat de wet ervan uit dat het niet betalen van de belastingschuld aan de bestuurders is te wijten. En dat terwijl de coronacrisis meestal de oorzaak is. Lees hier meer.

Veilig omgaan met maaltijdbereiding, bezorgen en afhalen

Door de coronamaatregelen ontstaan nieuwe initiatieven, zoals maaltijdbereiding, bezorgen en afhalen door ondernemers die dit voorheen niet deden. In de CBL Hygiënecode vindt u de basisprincipes op het gebied van voedselveiligheid, die gelden voor deze bedrijfsactiviteiten. Alle leden van het Vakcentrum in de levensmiddelenbranches, hebben via het Vakcentrum een exemplaar van de code ontvangen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daarnaast een flyer ontwikkeld met belangrijke aandachtspunten op het gebied van handhygiëne, hygiëne en inrichting, bescherming van consumenten en levensmiddelen, temperatuur bederfelijke levensmiddelen en controle voedselveiligheid (het volgen van de CBL Hygiënecode). U treft de flyer ‘Veilig omgaan met eten’ hier aan.

Voor adviezen met betrekking tot hygiëne volgt de NVWA de richtlijnen van het RIVM. Op de website www.nvwa.nl treft u een webdossier aan met relevante documenten met betrekking tot het coronavirus en het werk van de NVWA.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004