Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 26

10-04-2020

 

Complimenten!

Mijn oprechte complimenten voor onze leden èn hun medewerkers!
Ik zie overal enorme veerkracht, creativiteit en meerwaarde. Door de breedte van onze achterban is de impact van de coronacrisis heel uiteenlopend. Verbindende factor is het zelfstandig ondernemerschap. En dat is terug te zien in de wijze waarop supermarktondernemers, ondernemers met een foodspecialiteitenwinkel, winkels in speelgoed of kookartikelen, drogisten of slijters omgaan met de nieuwe werkelijkheid.

Ieder vindt op zijn of haar manier wegen om de klanten te kunnen blijven helpen. Daarnaast ziet men vaak ook nog de kans om zich extra voor de lokale gemeenschap in te zetten. Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap! Mijn oprechte complimenten daarvoor.

Met ons Vakcentrum-team zijn we nu bezig om twee leuke spotjes te maken om in de STER-reclame te tonen (zendtijd hebben we gratis gekregen). We wijzen de kijkers daarin op jullie meerwaarde. Een team dat overigens ook complimenten verdient. Voor de inzet om te komen tot (uitbreiding van) steunmaatregelen van de overheid, voor de vele bedrijfseconomische en juridische adviezen, die gegeven zijn en voor het produceren van onze (dagelijkse) informatie. Fijn dat u daar blij mee bent. Weet dat het juist uw eigen tomeloze inzet is die ons motiveert om ons in te spannen voor u. En we blijven ons voor u inzetten. Ook de komende onzekere periode.

Ik wens u fijne paasdagen en vooral blijf gezond!

Patricia Hoogstraaten
Directeur Vakcentrum

 

Afspraken met betrekking tot huur vastgelegd in steunakkoord

De verschillende vertegenwoordigers van verhuurders en huurders (waaronder het Vakcentrum) zijn tot overeenstemming gekomen over een zogenoemd Steunakkoord. Uitgangspunten van dit akkoord zijn, onder andere, dat de financiële pijn wordt verdeeld tussen retailers, verhuurders, banken en overheid en dat er gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit wordt gecreëerd om na de coronacrisis vooruit te kunnen. Het Vakcentrum was bij de gesprekken betrokken als lid van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland.

In het steunakkoord is een aantal kortetermijnmaatregelen opgenomen. Zo is er sprake van een huuropschorting van drie maanden voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de periode april-mei-juni. Verhuurders en financiers maken geen gebruik van huuruitzettingen en doen geen aanspraak op bankgaranties als partijen zich aan het steunakkoord verbinden. Van de retailer wordt gevraagd daadwerkelijk een inspanning te leveren om de winkel open te houden (waarbij vanzelfsprekend de diverse veiligheidsprotocollen nageleefd moeten worden) en omzet te realiseren.

Met betrekking tot kwijtschelding van huur wordt nog overlegd over de wijze waarop de schade als gevolg van de coronacrisis kan worden vastgesteld.

Het volledige steunakkoord is te lezen op onze site.

Online coronacalculator

MKB-Nederland heeft voor ondernemers een handige online coronacalculator ontwikkeld. Deze ‘tool’ berekent onder meer in hoeverre ondernemers in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen, geeft een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen en inzicht in de persoonlijke, financiële positie de komende periode. Dit alles is gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens.
De ‘tool’ is veilig, overzichtelijk, snel en wordt op basis van ervaringen en ontwikkelingen verder verfijnd en dagelijks bijgehouden. Actualisaties in de regelgeving worden doorvertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn berekeningen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten. Klik hier om naar de coronacalculator te gaan.

Ook het Vakcentrum heeft rekenmodellen ontwikkeld waardoor u snel en gemakkelijk kunt uitrekenen of u in aanmerking komt voor subsidie in het kader van de NOW-regeling. Daarover hebben wij u gisteren bericht. Ga hier naar de NOW-rekenmodellen.

BMKB-C

Zoals eerder deze week werd bekendgemaakt, gaat de opslag op de BMKB-kredieten omlaag van 3,9 naar 2 procent. Lager kan niet vanwege de staatssteunregels.
In de brief van dinsdag aan de Kamer benadrukt het kabinet dat de banken zelf ook goed moeten blijven kijken naar de eigen kosten die zij ondernemers in rekening brengen en of die reëel zijn. Dat onderschrijven we van harte. Juist nú hebben ondernemers dringend behoefte aan snelle, laagdrempelige en betaalbare financiering. We krijgen over de BMKB nog steeds signalen van ondernemers dat aanvragen bij de bank moeizaam verlopen, of dat ze al bij de voordeur worden afgewezen. Heeft u daar ervaring mee, meld dit dan aan ons via reactie@vakcentrum.nl.Wilt u een beroep doen op de BMKB-C regeling, dan vindt u hier een handige checklist voor uw aanvraag.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004