Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona-actua 3

17-03-2020

 

In deze bijzondere periode blijven wij u doorlopend informeren, in aanvulling op onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief.

 

Vakcentrum blijft helpen

U kunt juist ook tijdens deze crisis blijven rekenen op de hulp van het Vakcentrum.
Wij blijven doorlopend bereikbaar. U kunt telefonisch (0348) 41 97 71 of via e-mail (reactie@vakcentrum.nl) contact met ons opnemen.
Actueel nieuws delen wij via deze nieuwsbrief en onze website.

Ledenbijeenkomsten, workshops en vergaderingen worden echter uitgesteld of, waar mogelijk, vervangen door telefonisch overleg. Ons pand in Woerden is ook slechts beperkt toegankelijk.

Verkoop belegde broodjes

Wij krijgen vragen van leden over de verkoop van broodjes met het oog op de verplichte horeca-sluiting. De verkoop van belegde broodjes en dergeljke is toegestaan, zolang niet de gelegenheid wordt geboden consumpties ter plekke te nuttigen.

Vanzelfsprekend gelden nu ook de reguliere adviezen: Zorg dat de klanten afstand tot elkaar en tot u houden en reken zo veel mogelijk af zonder handcontact.

Vakcentrum roept minister Koolmees op elementen uit de WAB te bevriezen

In een brief aan minister Koolmees heeft het Vakcentrum gevraagd elementen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) te bevriezen. Juist nu is het voor winkeliers van belang om flexibel in te kunnen roosteren. In diverse branches is er behoefte aan de inzet van meer medewerkers terwijl in andere branche minder werk beschikbaar is als gevolg van de corona-crisis. Lees hier het persbericht.

Huurverlaging mogelijk?

Het Vakcentrum heeft deze dagen overleg met verhuurders over het beperken van de huurlasten.
Hoe het overleg ook uitpakt, het zal in veel gevallen maatwerk betekenen. Wanneer u in de problemen dreigt te komen is het verstandig om het gesprek met de verhuurder aan te gaan. Een verhuurder is ook niet gebaat bij een ondernemer die gedwongen zijn deuren moet sluiten.

Items die u naar voren kunt brengen:

  • Betalingsregeling: inclusief deel kwijtschelding/opschorting
  • Niet moeilijk doen over aanpassen openingstijden
  • Maandfacturen ipv kwartaalfacturen
  • Geen boete/rente op achterstallige huur
  • Waarborg in individuele gevallen benutten
  • Voorschotnota’s op basis van omzethuur: omzet snel aanpassen naar situatie van vandaag.

Huurverlaging op no cure no pay basis

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u ondersteunen in het bewerkstelligen van een huurverlaging. En dat op basis van no cure no pay. Lees meer op onze site.

Tips voor collega’s

Heeft u goede tips voor collega-ondernemers dan horen wij die graag. Wij kunnen die dan in een volgende nieuwsbrief delen. Insturen kan via reactie@vakcentrum.nl

 

Actuele informatie steeds op de website


De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

 

Vragen? Neem contact op.


Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004