Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

23-04-2020 15.00 uur
Corona Actua 31b

Verruiming concernbepaling NOW

Goed nieuws! Mede dankzij een succesvolle lobby van het Vakcentrum, wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de NOW-regeling. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies lijden, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moet er een akkoord zijn over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers moet daarvoor overeenstemming worden bereikt met een vertegenwoordiging van werknemers. Lees hier meer over de verruiming concernbepaling NOW en hier vindt u algemene informatie over de NOW.

Handhaven? Alléén op 1,5 meter afstand houden!

Nog steeds bereiken ons signalen dat handhavers (BOA’s, politie en marechaussee) de invulling van het deurbeleid tot hun bevoegdheid rekenen. Het bevoegd gezag geeft daar soms een eigen invulling aan.  

Hoe zit het ook alweer?

De nieuwe modelnoodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop kan worden gehandhaafd. Handhavers mogen in winkels controleren en, zo nodig, handhaven. Echter uitsluitend op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand!
De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio. Wij schatten in dat diverse veiligheidsregio's daartoe zijn overgegaan.
Wij adviseren u om de verordening van uw gemeente te controleren want dat is de basis voor het beleid. Wijs ze desnoods op de modelnoodverordening. Mocht er discussie ontstaan, laat het ons weten op reactie@vakcentrum.nl.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
Op werkbezoek met staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezelde Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten staatssecretaris Mona Keijzer bij een werkbezoek aan chocolaterie De Bonte Koe in Schiedam. Daar werd uitgebreid stilgestaan bij de impact van de crisis en de noodzakelijke maatregelen. Naast de terugval in de winkelverkoop, die voor een deel online kan worden opgevangen, is ook het afgelasten van de chocoladeworkshops een behoorlijke tegenvaller voor De Bonte Koe. Daarnaast is ook gesproken over de problemen van collega-ondernemers die te maken hebben met een zware terugval in de omzet of zelfs zijn gesloten. Zoals seizoenswinkels, winkels in de grensstreken en winkels op bijzondere locaties waaronder recreatieterreinen en toeristische gebieden. Het kabinet ontwikkelt aanvullende steunmaatregelen. Wij hebben erop aangedrongen deze problematiek mee te nemen.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

Meer duidelijkheid door winkelprotocol

Nu er een update van het winkelprotocol supermarkten is verschenen, is er meer duidelijkheid ontstaan. Zo is nu aangegeven dat met betrekking tot het aantal klanten in de winkel niet slechts geteld hoeft te worden aan de hand van winkelwagens of mandjes, maar dat ook een combinatie kan worden gebruikt. Een winkelwagen en/of mandje is verplicht. Het is wel belangrijk dat de klant dit ook opvolgt. Hoe u hier vorm aan wenst te geven, is aan u.
Belangrijk is verder dat in de update wordt aangegeven dat er handreiniger of ‘wipes’ aan de klanten worden aangeboden, zodat zij naar eigen inzicht oppervlaktes van winkelwagens, mandjes en handscanners kunnen schoonmaken. Het woord deurbeleid vindt u niet meer terug omdat de invulling hiervan in feite in de update van het protocol is verwoord. U kunt het document ‘Verantwoord doorgaan, de 1,5 metereconomie in de retail’ hier downloaden.

Chagrijnige klanten? Bekijk de instructievideo’s!

Het advies om in elk geval tot 20 mei zoveel mogelijk thuis te blijven én te werken, vergt veel van ieders aanpassings- en incasseringsvermogen. Ook leden merken, nu klanten zich al weken aan allerlei protocollen moeten houden, dat sommigen nonchalanter worden of zich sneller afreageren ten opzichte van de medewerkers. Ondernemers komen goed op voor hun medewerkers, maar die moeten zich ook zelf weerbaarder kunnen opstellen. Daarom adviseren wij u om uw medewerkers nogmaals te attenderen op de beschikbare instructiefilmpjes op onze website.

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Logo_socialmedia_Facebook Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Logo_socialmedia_Instagram Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Logo_socialmedia_LinkedIn Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Logo_socialmedia_Twitter Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004