Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

29-04-2020 16.00 uur
Corona Actua 33

Uitbreiding TOGS: nu ook op SBI-code van nevenactiviteit

Met ingang van vandaag kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen van ondernemers bij RVO blijkt dat de geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.

Lees meer over de TOGS.

Langere looptijd en lagere drempel BMKB-C

De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Lees hier een nadere uitleg en gebruik de checklist voor het aanvragen.

Wijzigingen in regelingen

Bovenstaande maakt duidelijk dat er regelmatig wijzigingen in de regelingen worden doorgevoerd. Zo is bij de TOGS-regeling de SBI-code voor de drogisten geschrapt. 

Let op: subsidie NOW kan worden gekort

De NOW is bedoeld om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun loon behouden in de periode maart tot en met mei 2020. Daarom kent de NOW een sanctie die de subsidie verlaagt als in de periode maart tot en met mei 2020 minder loon wordt betaald.
Ook als na 17 maart 2020 een ontslagvergunning wordt gevraagd bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen wordt de subsidie verminderd.

De NOW uitgelegd met stappenplan en rekenmodellen.

Sluitingsdata regelingen

Verwacht mag worden dat de diverse ondersteuningsregelingen, al dan niet gewijzigd, worden voortgezet. Vooralsnog gelden echter de volgende sluitingstermijnen:

  • NOW   aanvragen uiterlijk 31 mei
  • TOZO  aanvragen uiterlijk 31 mei
  • TOGS  aanvragen uiterlijk 26 juni

Boodschappen doen mag!

De drukte in een aantal winkelcentra en -straten neemt weer toe. In een aantal gemeenten is daarom de oproep gedaan om alleen voor de noodzakelijke boodschappen naar de binnenstad te komen. We horen dat hierin verschillende wordt gehandeld. Mochten hierover problemen ontstaan of discussies met lokale overheden dan horen wij dit graag. Wij kunnen uw ervaringen dan inbrengen in ons overleg over veiligheid. Ook als het gaat om discussie over het handhaven van de noodverordening kunt u ons nog informeren. Stuur uw bevindingen naar reactie@vakcentrum.nl.

eHerkenning, kies het juiste niveau

Als u nog eHerkenning moet aanvragen, kies dan het juiste niveau. Voor het aanvragen van tijdelijke corona-steun bij de RVO volstaat EH1. Zodra de Wet digitale overheid van kracht wordt, is EH1 voor overheidsorganisaties niet meer toegestaan.

Overigens vragen nu al veel organisaties om EH3 vanwege de AVG en veiligheidseisen.

Vakcentrum Heeft met Z login een ledenvoordeel afspraak gemaakt, zodat leden gegarandeerd de goedkoopste prijs voor eHerkenning niveau 3 (EH3) krijgen.

U kunt uw aanvraag regelen via www.vakcentrum.nl/eherkenning.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Logo_socialmedia_Facebook Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Logo_socialmedia_Instagram Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Logo_socialmedia_LinkedIn Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Logo_socialmedia_Twitter Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004