Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona-actua 8

20-03-2020 17.15 uur

Vakcentrum zaterdag 21 maart tussen 09.00 en 14.00 uur bereikbaar!


Medewerkers van het Vakcentrum zijn morgen tussen 09.00 en 14.00 uur bereikbaar voor uw vragen. U kunt daarvoor bellen met het voor u bekende telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud ook beschikbaar bij vrijwillige sluiting

Zojuist is bekend geworden dat de NOW-regeling ook gaat gelden bij vrijwillige sluiting. De regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (WTV). Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies in uren, maar van omzetverlies. Overigens moet de regeling nog verder worden uitgewerkt.

Betalingstermijn premie Pensioenfonds Detailhandel verlengd met 60 dagen!

Op aandringen van o.a. het Vakcentrum heeft Pensioenfonds Detailhandel besloten om per direct een loket te openen waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel heeft met het oog op de problemen als gevolg van het coronavirus het ingediende verzoek positief beoordeeld. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid krijgt de werkgever iets meer ruimte in zijn liquiditeit. Het Vakcentrum adviseert met name de drogisten en non-food speciaalzaken om hier gebruik van te maken. Zie: www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Oproep uitstellen gemeentelijke belastingen

De gezamenlijke ondernemersorganisaties, waaronder het Vakcentrum, roepen gemeenten op om de betaling van alle gemeentelijke belastingen uit te stellen, te wachten met het sturen naar facturen naar het lokale bedrijfsleven, en zelf facturen van ondernemers zo snel mogelijk te betalen. Op deze manier kunnen zij het lokale bedrijfsleven helpen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Op eigen initiatief nemen gemeenten deze stap al.

Gemeenten moeten de betalingen van OZB, toeristenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting uitstellen. De verhoging van de toeristenbelasting zou bovendien teruggedraaid moeten worden. Dat helpt het mkb om na de crisis aan te sterken. Ook de betaling van waterschapsbelastingen moet uitgesteld moeten worden.

Geen grens aan aantal bezoekers

Een groot aantal winkels beperkt al het aantal bezoekers om te voldoen aan de minimale afstand van 1,5 m. tussen consumenten en medewerkers.

Het is daarbij uitdrukkelijk niet zo dat het verboden is meer dan 100 bezoekers in de winkel te hebben of dat er een vaste relatie is tussen de grootte van uw winkel of het aantal toegestane bezoekers. Er hoeft nog geen deurbeleid gevoerd te worden. In sommige gemeenten treden BOA’s ten onrechte hier tegen op.

Mag ik cash weigeren aan de kassa?

Dat kan niet zomaar: eurobankbiljetten en munten zijn een wettig betaalmiddel en moeten bij een betaling worden geaccepteerd. Maar als u duidelijk aangeeft - bijvoorbeeld door stickers bij de deur - dat alleen pinbetalingen worden geaccepteerd kan het wel. Probeer wel rekening te houden met de klant: als die alleen over contant geld beschikt is het soms redelijk wel cash te accepteren. Zorg dan dat u geen handcontact maakt. Op de website van het Vakcentrum is een poster beschikbaar.

Openingstijden, de beslissing is aan u.

Er is een landelijke aanpassing van de winkelopenstellingstijden aangevraagd. Indien die ruimte wordt gegeven, bent u niet verplicht daarvan volledig gebruik te maken. Het is aan u om de voor uw onderneming passende openingstijden te bepalen. Wij constateren dat niet alle colleges van Ben W hieraan gehoor geven. Heeft u steun nodig bel ons dan. Ook aan de verhuurders hebben wij aangegeven dat in deze situatie niet vast gehouden moet worden aan collectieve openingstijden.

‘Koningin Màxima steekt ondernemers een hart onder de riem met speciaal telefoontje’

‘Alle ondernemers een hart onder de riem steken.’ Dat was de bedoeling van een wel heel bijzonder telefoontje dat Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vanmorgen ontving vanaf Paleis Huis ten Bosch. Koningin Màxima belde hem persoonlijk om haar warme belangstelling te tonen voor al die leden van MKB-Nederland en alle aangesloten branches die nu zulke zware tijden doormaken. Vonhof: “Met haar belletje wilde de Koningin alle ondernemers succes wensen in deze turbulente en onzekere tijd”.

Geen reguliere VakcentrumNieuws digitaal

U ontvangt deze week geen reguliere VakcentrumNieuws digitaal. Wij concentreren ons geheel op de informatievoorziening rond corona.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website


De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

 

Vragen? Neem contact op.


Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004