Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

02-10-2020
Aankondiging ouderenuurtjes


Het CBL heeft vanmiddag onderstaand persbericht verspreid met betrekking tot de verplichte openstelling van twee uren voor ouderen en klanten uit kwetsbare groepen. Het persbericht geeft invulling aan het advies zoals we dat gisteren hebben gestuurd.

Het Vakcentrum houdt vast aan de bezwaren tegen het ouderenuurtje. De reguliere openingstijden (over het algemeen van 08.00 tot 22.00) bieden volgens het Vakcentrum genoeg ruimte om een rustig moment te zoeken. Extra openingstijden verhogen de kosten en de personeelsdruk. Bovendien ontstaat door de selectieve openstelling meer druk op de overige openingsuren. Uit de praktijk blijkt bovendien dat er veelal zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van het ouderenuurtje. Dat werd vandaag nog eens bevestigd door reacties van onze leden op het bericht van gisterenmiddag.

Het Vakcentrum heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en de voorzitter van het Veiligheidsberaad de heer Bruls dan ook in een brief gevraagd om verlichting van deze regeling te bewerkstelligen.

Inmiddels heeft ook de ouderenbond ANBO aangegeven geen behoefte te hebben aan een ouderenuurtje. Het ‘ouderenuurtje’ supermarkten is stigmatiserend, praktisch onuitvoerbaar én onnodig, zo stelt de ANBO.

Gezien echter de aanwijzingen van minister de Jonge en de uitwerking daarvan in de diverse noodverordeningen, blijft het advies van gisteren vooralsnog staan en is dan ook in onderstaand bericht verwoord.

Let wel: de openstelling tussen 07.00 en 08.00 uur is een suggestie, als twee andere uren u beter uitkomen kan dat gewoon!

Evaluatie: graag uw bevindingen.

Zoals aangegeven willen CBL en Vakcentrum op 9 oktober het effect van de ouderenuurtjes met de overheid evalueren. Graag horen wij uw bevindingen ten behoeve van de evaluatie. Wij hebben onze bezwaren reeds kenbaar gemaakt maar onderstrepen deze bij de evaluatie graag met uw praktijkervaringen. Het gaat daarbij om informatie over aantallen ouderen/kwetsbaren, ervaringen met handhavers, gedrag en houding van klanten met betrekking tot deze verplichting enz.

U kunt uw bevindingen sturen aan reactie@vakcentrum.nl

Persbericht

Speciale openingstijden supermarkten voor klanten uit kwetsbare groepen 


Vanaf maandag 5 oktober zijn supermarkten twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en klanten uit andere kwetsbare groepen. Daarmee voldoen supermarkten aan de plicht die het kabinet heeft opgelegd. Ook buiten deze uren blijven mensen uit kwetsbare groepen welkom in de supermarkt, want supermarkten willen voorkomen dat zij zich buitengesloten voelen. De ‘ouderenuurtjes’ gelden in supermarkten die ruimte hebben voor meer dan 30 klanten tegelijk.

Een groot deel van de supermarkten is vanaf maandag van 7.00 tot 8.00 uur voor klanten uit kwetsbare groepen geopend, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur waarop de winkel ook uitsluitend voor mensen met een kwetsbare gezondheid open is, passend bij de lokale situatie.

Het CBL zal na de eerste week samen met de leden en vertegenwoordigers van ouderen en andere kwetsbare groepen het effect van de speciale openingsuren evalueren. Daarbij kijkt de branche niet alleen naar de behoefte aan de uren bij de kwetsbare groepen en het gebruik van deze uren, maar ook naar de effecten voor andere klanten die met beperktere openingstijden te maken krijgen. Verschillende vertegenwoordigers van kwetsbare groepen hebben zich inmiddels kritisch uitgelaten over de verplichte ouderenuurtjes en pleiten voor meer maatwerk.

Maatwerk voor klanten uit kwetsbare groepen 

Supermarkten vinden het belangrijk dat iedereen veilig boodschappen kan blijven doen, ook mensen uit kwetsbare groepen. Daarom hebben alle supermarkten maatregelen genomen om voldoende afstand te kunnen houden. Supermarkten willen daarnaast klanten met een kwetsbare gezondheid zo veel mogelijk maatwerk bieden. Daarom werken honderden supermarkten al veel langer met een speciaal ouderenuurtje op locaties waar daar behoefte aan is, en bieden veel supermarkten extra service met bijvoorbeeld lokale bezorgdiensten.

Forse impact kabinetsbesluit 

Het kabinet heeft eerder deze week echter overhaast en ondoordacht besloten dit maatwerk te negeren en de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar bijvoorbeeld relatief weinig ouderen en mensen uit andere kwetsbare groepen wonen. Als supermarkten niet aan de verplichting voldoen, mogen zij niet meer dan 30 klanten tegelijk binnenlaten.

Het kabinetsbesluit heeft een forse impact op supermarkten. In veel supermarkten is het praktisch gezien niet haalbaar om midden op de dag de deuren te sluiten voor klanten die niet tot een kwetsbare groep behoren en klanten die op dat moment nog binnen zijn naar buiten te sturen. Om die reden kiest een groot deel van de supermarkten voor uren aan de randen van de reguliere openingstijden om te voldoen aan de verplichting van het kabinet.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004