Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

31-08-2020

Derde steunpakket COVID-19

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een derde steunpakket gepresenteerd. Met een langere looptijd, tot de zomer van 2021, wil de overheid ondernemers meer rust en zekerheid bieden.

De maatregelen in het steun- en herstelpakket zijn gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ze beslaan bij elkaar rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober aanstaande.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

De looncompensatieregeling NOW wordt tot 1 juli 2021 doorgezet, in drie tranches van drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Voor de eerste tranche - van 1 oktober tot 1 januari 2021 - blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90 procent van de loonsom wordt uitgekeerd. Wel wordt vanaf 1 oktober hiervan 80 procent uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10 procent gaat naar een (om)scholingspot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen. Voor die pot komt meer dan 1 miljard euro vrij. Dat is een belangrijke stap die mensen het vertrouwen geeft dat we alles doen om iedereen aan het werk te houden in deze crisis

Verder komt er meer flexibiliteit voor ondernemers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt in die periode niet gekort, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uit valt dan de 80%.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden gaat omhoog; van 50.000 euro per vier maanden naar 90.000 euro per drie maanden. De TOZO wordt ook negen maanden verlengd, met een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Belastinguitstel, terugbetaling en borgstellingen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Door ondernemersorganisaties is steeds aangedrongen op een ruime periode van terugbetaling, om te voorkomen dat ondernemers alsnog in de problemen komen. En die termijn komt er. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Time-outregeling

Met het kabinet is afgesproken om te komen tot een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen. Daarmee wordt voorkomen dat deze ondernemers in de schuldsanering terechtkomen en alles kwijtraken waar ze altijd voor hebben gewerkt.

Vragen over de toepassing van de regelingen?

Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004