Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

15-10-2020

De dinsdag aangekondigde maatregelen zijn inmiddels uitgewerkt in een model-noodverordening. Op basis van dit model kunnen Veiligheidsregio’s een eigen verordening opstellen. In de praktijk neemt men het model veelal ongewijzigd over. De regionaal geldende noodverordening vormt de basis voor de handhaving.

Aan de hand van de model-noodverordening beantwoorden we in deze Corona Actua enkele veel gestelde vragen. (Tekst uit de verordening of toelichting is steeds cursief weergegeven.)

Deurbeleid

Is een persoon voor de deur een verplichting?

Er geldt vooralsnog geen specifieke verplichting een persoon bij de deur te zetten. Er wordt in de model-noodverordening slechts gesteld dat er deurbeleid gevoerd moet worden en niet hoe je dat moet voeren. Wel is het nagenoeg onmogelijk het gewenste deurbeleid in een grotere winkel te voeren zonder een persoon bij de deur. Er is waarschijnlijk toch een bepaalde mate van toezicht nodig om te voorkomen dat mensen met bijvoorbeeld twee personen boodschappen gaan doen, en te zorgen dat karretjes goed schoon zijn, etcetera.

Het is van belang om goed deurbeleid te voeren om te voorkomen dat er alsnog een verplichting komt om een persoon bij de entree te plaatsen. Het Vakcentrum is overigens van mening dat een persoon voor de deur geen verplichting kan zijn wanneer het beleid zichtbaar al goed is ingericht (bijvoorbeeld met een geautomatiseerde klantenteller) en er geen ongewenste situaties kunnen ontstaan.

Deurbeleid

Voor de hele detailhandel geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. In de model-noodverordening (14-10-2020) zijn hierover enkele passage opgenomen:

Voor detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. Het deurbeleid is er op gericht dat bezoekers die moeten wachten om naar binnen te komen in staat worden gesteld om 1,5 meter afstand te houden en dit ook doen. De rij van wachtende bezoekers is geen zelfstandige samenkomst of groep. Het deurbeleid heeft als doel te voorkomen dat het binnen te druk wordt.

En (uit de toelichting):

De voorzitter (van de Veiligheidsregio)kan een locatie, waaronder detailhandel, sluiten of gesloten houden indien naar zijn oordeel de maatregel om 1,5 meter onderlinge afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet goed na te leven is of indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde maatregelen. Een indicatie hiervoor kan zijn dat de locatie geen duidelijk toegangsbeleid hanteert, crowdmanagement heeft ingezet of zichtbare hygiënemaatregelen heeft getroffen.

Mondkapjes

Is een mondkapje verplicht?

Nee, nog niet. Er geldt nu een dringend advies om een mondkapje te dragen in binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals winkels. Het kabinet werkt op dit moment wel aan een verplichting. Die wordt binnen enkele weken verwacht. Veel winkeliers kiezen er nu wel voor de klanten te vragen om een mondkapje te dragen (download hier de poster) en ook de medewerkers dragen mondkapjes.

Kan ik medewerkers verplichten een mondkapje te dragen?

Met betrekking tot uw medewerkers geldt dat u als werkgever een zogenoemd instructierecht heeft. U mag medewerkers bijvoorbeeld verplichten bedrijfskleding te dragen, een mutsje te dragen of handsieraden af te doen als ze met verse waren te maken hebben. Zo mag u ook medewerkers verplichten tijdens uitvoering van het werk en bij aanwezigheid in de winkel een mondkapje te dragen. Medewerkers kunnen niet op grond van politiek- maatschappelijke redenen het dragen van een mondkapje weigeren. Wel kan het zijn dat er een medische reden is om geen mondkapje te dragen. In dat geval moet de werknemer een medische verklaring kunnen overleggen of een advies van uw arbo-arts waaruit dat blijkt.

Kan ik klanten verplichten een mondkapje te dragen?

Er geldt een dringend advies voor klanten om in winkels een mondkapje te dragen. Het is op dit moment (nog) geen wettelijke verplichting. Formeel kunt u , via huisregels, uw klanten, verplichten een mondkapje te dragen.
In aansluiting op de overheidslijn kunt u uw klanten dringend adviseren een mondkapje te dragen. U kunt daarvoor de poster ‘Wij verzoeken u een mondkapje te dragen in onze winkel ‘ downloaden van onze website.

Voldoet een kunststof gelaatsscherm?

In de model-noodverordening wordt het mondkapje als volgt omschreven:

mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Een gelaatsscherm lijkt niet te voldoen aan deze omschrijving en wordt in het algemeen ook gebruikt als aanvulling op het mondkapje.

Alcohol

Kan ik nog bestellingen met alcoholhoudende dranken afleveren?

Ook voor online boodschappen geldt dat na 20.00 uur geen alcohol meer bezorgd mag worden. De supermarkten hebben om coulance gevraagd. Een klant die de komende week ‘s avonds boodschappen bezorgd krijgt, heeft deze immers al besteld voordat sprake was van een verkoopverbod op alcohol na 20.00 uur. Deze klanten kunnen er niet meer voor kiezen om de boodschappen eerder te laten bezorgen, omdat de bezorgtijden al zijn volgeboekt voor de komende periode. Daarom is de overheid gevraagd om een overgangstermijn van een week om dit te organiseren.

De model-noodverordening is juist waar het gaat om alcohol zeer streng. Het is verboden om tussen 20.00 uur en 07.00 uur op openbare plaatsen en in voertuigen alcoholhoudende drank te nuttigen of voorhanden te hebben.  In de toelichting op de verordening wordt dat als volgt uitgelegd:

Een persoon die alcohol koopt en naar huis gaat, moet zorgen dat hij voor 20 uur thuis is, anders is hij strafbaar.

Let wel, het gaat hier om de persoon die de alcohol bij zich heeft en niet de verkoper.

De poster ‘Wij mogen na 20.00 uur geen alcohol verkopen’ is, in verschillende formaten, beschikbaar op onze website.

 

NIEUW: e-learning 'De situatie de baas'

 

In deze training leren medewerkers om te gaan met situaties op de werkvloer waarin agressie voorkomt, zodat zij de situatie de baas kunnen blijven. In de training is een apart blok over Agressie in corona-tijd opgenomen. De training bestaat uit vier onderdelen én een bonusopdracht.

Na het volgen van deze training kan een examen worden gemaakt dat beloond wordt met het certificaat ‘De Situatie de Baas’.

Meer over deze training

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004