Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

12-01-2020
Lockdown verlengd

Zoals al verwacht heeft minister-president Rutte tijdens de persconferentie vanavond bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, tot 9 februari.

De beperkingen voor winkels blijven, ongewijzigd, gehandhaafd.

TVL en VGD worden aangepast

Door de verlengde lockdown kunnen, naar verwachting, meer bedrijven een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de aanvullende regeling Vergoeding Gesloten Detailhandel (VGD). Het Vakcentrum heeft in gesprekken met de overheid steeds benadrukt dat deze regelingen in de huidige vorm niet goed passen op de situatie in de detailhandel.

Toegezegd is dat de regelingen aangepast worden. Daarbij wordt het Vakcentrum ook betrokken. Wij hebben de negatieve ervaringen van onze leden al ingebracht. Deze week word het een en ander aangepast. Ook wordt gewerkt aan een actuele TOZO en een nieuwe regeling. Verwacht wordt dat de alle regelingen in de loop van volgende week bekend worden. Op 19 januari is weer een persmoment voorzien.

Nog steeds geen Click en Collect

Ondanks het aandringen van Vakcentrum en collega-brancheorganisaties is de overheid nog steeds aan het nadenken over click en collect. Deze mogelijkheid bestaat wel in alle andere lidstaten van de EU. Men is bang voor een toename in het aantal vervoersbewegingen. Bovendien is men van mening dat door click en collect toe te staan, het beeld ontstaat dat maatregelen versoepeld worden. Wij hopen dat er op 19 januari een definitief standpunt wordt gepresenteerd over dit onderwerp.

Moet de verhuurder meebetalen aan de verplichte sluiting?

Wij adviseerden eerder om zo snel mogelijk met de verhuurder in overleg te treden over de huur. Inzet zou – afhankelijk van de situatie - een gedeeltelijke kwijtschelding van de huur kunnen zijn.

De verhuurder kan worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als verhuurder, en ook worden gewezen op het belang dat de ondernemer bij hem ook in de toekomst kan blijven huren.

Op onze website leest u meer informatie en vindt u een voorbeeld-brief die u kunt gebruiken om huurverlaging te vragen.

Facturering Buma en Sena uitgesteld

Het Vakcentrum is in overleg met Buma en Sena over de facturen voor 2021. Duidelijk is al dat de facturen aanmerkelijk lager worden. Daarnaast moet er door Buma en Sena rekening meer worden gehouden dat in de non-foodwinkels die door de lockdown gesloten zijn, ook geen muziek wordt gedraaid.

Als u uw afdracht Buma en Sena via het Vakcentrum heeft geregeld ontvangt u dus uw factuur later dan u gewend bent, maar met een aanmerkelijke korting.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004