Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

28-10-2020

Nieuwe richtlijn Verantwoord Winkelen

Gisteren hebben wij u geïnformeerd dat intensief overleg met het kabinet er toe heeft geleid dat er vooralsnog geen beperkingen in openingstijden komen. Wel zijn de regels voor de detailhandel aangescherpt. U kunt de nieuwe richtlijn Verantwoord winkelen hier downloaden.

De Corona Actua van gisteren kunt u hier teruglezen.

Kinderen tellen volwaardig mee in de winkel

Wij krijgen regelmatig vragen over kinderen in de winkel. Tellen die mee in het aantal toe te laten klanten?

Het antwoord is ‘ja’. Er wordt in de noodverordeningen bepaald dat het maximum van toe te laten personen zowel kinderen als volwassenen betreft. Kinderen worden dus als “gewone” klant beschouwd en vallen derhalve ook onder de regel 1 klant/kind per 10 m2 winkeloppervlakte.

Wij kunnen ons voorstellen dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor kinderen die nog niet kunnen lopen en gedragen worden of in een kinderwagen zitten. Hoewel de noodverordening daarover geen uitsluitsel geeft, gaan we er vooralsnog vanuit dat die niet als klant meegeteld hoeven te worden.

Heeft u vragen over de toepassing van de diverse corona-regels, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.

Aangepaste beslisboom Ziekmelden Werknemer

De Beslisboom Wel of Niet Werken voor Werknemers is aangepast met verwijzing naar de CoronaMelder-app. Verder is de beslisboom nog eens kritisch doorgelicht door het RIVM en akkoord bevonden. Bedrijven kunnen deze beslisboom dus blijven volgen. De aangepaste Beslisboom vindt u op de Corona-pagina van onze website.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004