Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

09-10-2020
Ouderuurtjes

 

Volgens enquête geen behoefte: inzet schrappen uit verordeningen

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep de enquête in te vullen over de verplichte speciale openingsuren voor kwetsbare groepen. Dank daarvoor!

De hoofdconclusie is dat er amper gebruik wordt gemaakt van de speciale uren en dat de doelgroep er voor het overgrote deel geen gebruik van wenst te maken.

96% van de respondenten geeft aan dat er geen behoefte is aan dergelijke uurtjes. 

Vanwege de beperkte behoefte, de praktische problemen en het al bestaande maatwerk, zetten het Vakcentrum en het CBL er bij de overheid op in om de verplichting per 12 oktober ongedaan te maken en te schrappen uit de noodverordeningen.

Hierover is de afgelopen tijd ook contact onderhouden met de vertegenwoordigers van de beoogde doelgroepen (ouderenbonden, Patiëntenfederatie, Minister van Gehandicaptenzaken) en met hen is de uitkomst van de enquête gedeeld.

Zaterdag-zondag

Wij krijgen regelmatig vragen over 'ouderenuurtjes' in het weekend. Volgens de model-noodverordening geldt de verplichting tot het bieden van ouderenuurtjes op alle dagen dat u geopend bent. Uit de enquête blijkt dat 8% van de winkels de afgelopen dagen gecontroleerd is op het aanbieden van 'ouderenuurtjes'. 

 

Vakcentrum maakt bezwaar tegen mogelijke beperking openingstijden

 

Volgens het Vakcentrum is het afschaffen van avondopenstelling en zondagsopening waarover in Den Haag wordt gedacht, op meerdere fronten contraproductief. Door het aantal openingsuren te beperken neemt de druk op winkels toe en wordt het steeds moeilijker om de veiligheid te garanderen.

In supermarkten zijn de uren reeds beperkt door de ouderenuurtjes waar weinig gebruik van gemaakt wordt. Verdere beperking legt een zware druk op de noodzakelijke levensmiddelenvoorziening.

De foodspeciaalzaken kunnen door eventuele beperkingen ook niet bijspringen.

De non-food speciaalzaken hebben gedurende de eerste lock down al de nodige omzetterugval gezien. In de uren die mogelijkerwijze worden verboden wordt tot 20% van de omzet gedraaid. Omzet die noodzakelijk is voor de continuïteit van de winkels.

Het Vakcentrum heeft vandaag haar bezwaren namens de achterban bij de diverse ministeries kenbaar gemaakt. We hebben daarbij steeds gewezen op naleving van de winkelprotocollen waarin aangegeven wordt dat er slechts 1 klant per 10m2 wordt toegelaten om de benodigde afstand tussen klanten en medewerkers te kunnen garanderen. Dit vereist een spreiding van de openingsuren.

Het lijkt er op dat het ons gelukt is om de openingstijden van supermarkten ongewijzigd te houden. Men ziet in dat de voedselvoorziening cruciaal is en dat het dus niet wenselijk is beperkingen op te leggen. Meer zekerheid hierover krijgen we waarschijnlijk pas dinsdag in de verwachte persconferentie van het kabinet.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004