Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

14-10-2020
Uitwerking corona-maatregelen vanaf woensdag 14 oktober

 

Het kabinet heeft gisteren ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona-virus in te dammen.

Zoals wij gisteren al schreven, hebben wij sluiting van delen van de detailhandel een drastische inperking van de openingstijden en zwaardere eisen aan het klantbezoek kunnen voorkomen. Vandaag is de formele aanwijzing van minister de Jonge bekend geworden. Hierin geeft hij de Veiligheidsregio’s opdracht om de maatregelen te verwerken in noodverordeningen en vervolgens te handhaven. De maatregelen blijken nu zeer streng. Zo is de verplichting tot het instellen van twee ‘ouderenuurtjes’ uitgebreid tot de gehele detailhandel, dus ook de drogisterijen, slijterijen, speelgoedwinkels, gpa-winkels, foodspeciaalzaken, etc.

Het is essentieel dat wij ons als detailhandel wel houden aan de maatregelen om verder overheidsingrijpen te voorkomen. Er wordt ook strenge handhaving verwacht. Vandaar dat we in deze Corona Actua ook enkele passages uit de aanwijzing letterlijk hebben opgenomen om verwarring te voorkomen. (Die zijn cursief weergegeven)

Hieronder lichten we de diverse maatregelen toe, mede naar aanleiding van vragen die wij van onze leden kregen.

Openingstijden

Het vervallen van de koopavonden is in de persconferentie als toelichting gebruikt. Dat blijkt te leiden tot verwarring.

In de aanwijzing wordt uitsluitend bepaald:
De detailhandel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten. Dit geldt niet voor de levensmiddelenbranche.

Verwacht wordt dat streng wordt toegezien op de sluitingstijd. Het advies is dan ook om in winkels, die niet tot de levensmiddelenbranche horen, te zorgen dat om 20.00 uur de deur op slot is en er geen klanten meer in de winkel zijn. Er is in de levensmiddelenbranche geen uniforme afspraak over de sluitingstijd. Iedereen mag dat zelf bepalen, tenzij er contractueel iets anders is afgesproken.

Ouderenuurtje nu voor gehele detailhandel

Ondanks de weerstand, ook van de ouderenbond ANBO, zijn de verplichte ouderenuurtjes uitgebreid. De verplichting geldt nu, tot onze verbijstering, voor de gehele detailhandel. Wij hopen dit spoedig terug te kunnen laten draaien. 

In de aanwijzing staat vooralsnog: Voor de detailhandel geldt aanvullend dat de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen.

[15-10-2020: Het Vakcentrum heeft direct contact gezocht over deze uitbreiding van de verplichting. Inmiddels is bekend dat deze uitbreiding niet wordt opgenomen in de diverse verordeningen. zie ook de Corona Actua van 15-10-2020]

Daarbij wordt dus niet aangegeven op welke momenten die speciale openstelling dient te zijn. Daar bent u vrij in (met inachtneming van de voorgeschreven sluitingstijd). Dus geen verplicht uurtje van 7-8 uur, dat betreft een advies.

Deurbeleid

Voor de hele detailhandel geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. Dat betekent dat u duidelijk aangeeft hoeveel klanten u in uw winkel kunt ontvangen en dat u actief toeziet op het aantal personen dat bij u binnenkomt. Bijvoorbeeld door te werken met winkelwagens en/of mandjes. Ook moeten hygiënische maatregelen duidelijk voor de klant te zien zijn. Met een medewerker bij de deur maken supermarkten beter zichtbaar dat boodschappen doen geen uitje is. 

Klanten moeten onderling steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. In de winkelprotocollen is dat vertaald in 1 klant per 10 m2. Dat is niet veranderd. Voor de detailhandel geldt het maximaal aantal bezoekers van 30 niet!

Hoewel het deurbeleid niet verder wordt omschreven geeft de minister in de aanwijzing naar de Veilgheidsregio’s aan zij een winkel kunnen sluiten als niet voldoen wordt aan de maatregelen.

Als mogelijke aanleiding om een winkel te kunnen sluiten, noemt de minister: Een indicatie hiervoor kan zijn dat de locatie geen duidelijk toegangsbeleid hanteert, crowdmanagement heeft ingezet of zichtbare hygiënemaatregelen heeft getroffen.

Verbod alcoholverkoop na 20.00 uur

De aanwijzing van de minister geeft geen verdere invulling van het verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur en voor 07.00 uur. Dit geldt ook voor winkels uit de levensmiddelenbranche die ook na 20.00 uur geopend mogen blijven.

Het is aan de ondernemer om zelf maatregelen te treffen om te voorkomen dat na 20.00 uur alcohol wordt verkocht. Ook hier wordt strenge controle verwacht.

Op de website vindt u een poster waarmee u kunt wijzen op het verbod.

Ook voor online bestellingen geldt dat na 20.00 uur geen alcohol verkocht of bezorgd mag worden.

Mondkapjes

Er geldt een dringend advies voor klanten en medewerkers om in de winkel een mondkapje te dragen. Het is op dit moment (nog) geen verplichting. U kunt uw klanten dringend adviseren een mondkapje te dragen. Op de site van het Vakcentrum is daarvoor een poster beschikbaar.

Met betrekking tot uw medewerkers geldt dat u als werkgever een zogenoemd instructierecht heeft. U mag medewerkers bijvoorbeeld verplichten bedrijfskleding te dragen, een mutsje te dragen of handsieraden af te doen als ze met verse waren te maken hebben. Zo mag u ook medewerkers verplichten tijdens uitvoering van het werk en bij aanwezigheid in de winkel een mondkapje te dragen. Medewerkers kunnen niet op grond van politiek- maatschappelijke redenen het dragen van een mondkapje weigeren. Wel kan het zijn dat er een medische reden is om geen mondkapje te dragen. In dat geval moet de werknemer een medische verklaring kunnen overleggen of een advies van uw arbo-arts waaruit dat blijkt.

Overigens is het de bedoeling dat een mondkapje neus, mond en kin bedekt. Een kunststofmasker zal dus waarschijnlijk niet voldoen aan de in te voeren mondkapjesplicht.

Leeftijdscontrole en mondkapje

Ten behoeve van het voldoen aan de wettelijk verplichte leeftijdscontrole kunt u de klant vragen het mondkapje even af te doen. Mocht de klant dat niet willen, kunt u vragen naar een legitimatiebewijs. Iedereen is immers verplicht dat bij zich te dragen.

Dit advies geldt tot de invoering van de wettelijke plicht om mondkapjes te dragen. Verwacht wordt dat voor de leeftijdscontrole een voorziening in de wet wordt getroffen.

Zelfbedieningsgroothandels weer open voor consument

Vanaf donderdag 15 oktober kunnen ook consumenten zonder pas weer boodschappen doen bij de zelfbedieningsgroothandels. De tijdelijke opening voor gewone consumenten geldt in ieder geval zo lang de horeca (restaurants en cafés) volledig gesloten zijn. Ook tijdens de lockdown in het voorjaar waren zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open voor consumenten zonder pas.

Door de sluiting van de horeca neemt de druk op de levensmiddelenbranche opnieuw fors toe. De openstelling van de groothandels zou er aan bijdragen dat klanten meer mogelijkheden hebben om voldoende afstand te kunnen houden bij het boodschappen doen.

Gemeenten moeten overigens toestemming geven voor de opening van zelfbedieningsgroothandels voor particuliere consumenten.

Ruimte achter de toonbank

Ook over het afstand houden achter de toonbank krijgen we regelmatig vragen.

In de aanwijzing van de minister staat daarover dat het verbod van het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter niet geldt voor:

Personen die bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Vragen van de pers

Wordt u benaderd door journalisten, neem dan even contact met ons op. We kunnen dan even overleggen hoe we het perscontact kunnen gebruiken om de belangen van de branche over het voetlicht te brengen.
U kunt bellen met het Vakcentrum (0348) 41 97 71 of met 06 20 93 48 51.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004