Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

03-12-2020

Verkorte quarantaine

Zoals wij al eerder meldden is de quarantaine-regel aangepast. Een medewerker kan via Bron- en Contactonderzoek of vanwege een melding in de Coronamelder-app de oproep krijgen om in quarantaine te gaan na contact met een corona-positief persoon. De quarantaineperiode hiervoor was 10 dagen.

De overheid heeft deze regel aangepast. Medewerkers kunnen zich nu na 5 dagen melden voor een coronatest, ook zonder (verkoudheids)klachten. Wanneer de test een negatief resultaat geeft, kan de medewerker aan het werk.

De beslisboom wel of niet werken is inmiddels aangepast. U vindt deze op onze corona-pagina.

Mondkapjesplicht goed nageleefd

Wij constateren dat de mondkapjesplicht voor alle klanten en medewerkers goed wordt nageleefd. Het was ook een kleine stap van dringend advies naar verplichting en vrijwel iedereen zet een mondkapje op in de winkel.

Klanten die geen mondkapje dragen, zijn te onderscheiden in twee categorieën:

  1. Klanten die geen mondkapje kunnen dragen.
    Deze mensen hebben een medische reden waarom zij geen mondkapje kunnen dragen. Soms is het duidelijk te zien, soms zullen mensen zelf een verklaring geven aan de medewerker bij de deur. Mensen kunnen zich terecht beroepen op hun recht op privacy wanneer zij geen toelichting willen geven. Privacywetgeving verbiedt winkelmedewerkers te vragen naar bijzondere persoonsgegevens zoals medische redenen als ziektes of onderliggend en niet zichtbaar lijden. Klanten in deze kwetsbare groep zullen zonder mondkapje boodschappen kunnen doen. Handhavende autoriteiten als politie en BOA’s hebben wel de bevoegdheid om (bijzondere) persoonsgegevens te verifiëren.

  2. Klanten die geen mondkapje willen dragen.
    Deze mensen zal meerdere malen worden gewezen op de mondkapjesplicht. Wanneer dit leidt tot discussie of verdere escalatie dan zal de leidinggevende bij moeten springen en zal uiteindelijk de handhaver (politie, BOA) worden gebeld om de zaak verder af te handelen. De afspraak is gemaakt met het kabinet dat winkelmedewerkers snel de hulp kunnen inroepen van het bevoegd gezag. Naar verwachting zal het om een zeer klein aantal mensen gaan die zich verzet tegen deze verplichte maatregel.

Handhaving

In aanvulling op het bovenstaande verwachten wij een op korte termijn een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die brief, opgesteld naar aanleiding van vragen uit het Veiligheidsberaad, moet meer duidelijkheid geven op de vraag wanneer winkels een boete kunnen krijgen of zelfs gesloten kunnen worden als zij structureel de mondkapjesplicht niet naleven. 

Media

Vooral in deze begindagen van de mondkapjesplicht merken wij dat de media zoekt naar problemen en tegenstellingen die er niet zijn. Wij hebben korte lijnen  met de overheid en zullen desgevraagd reageren volgens bovenstaande lijn.

Graag uw ervaringen


Graag vernemen wij uw voorbeelden van eventueel ongewenst gedrag van klanten en hoe de samenwerking met politie en BOA’s verloopt met betrekking tot de mondkapjesplicht. U kunt uw reactie mailen via reactie@vakcentrum.nl 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004